Både Tullingebor, tjänstemän och politiker är eniga om att något måste göras åt trafiksituationen i Tullinge. Men frågan är vad. Foto: Josefin Branzell Hertz

Tullinges trafiksituation har blivit ”en rysare”

Bostäder byggs, företagen växer och befolkningen ökar, både i och runt Tullinge. Hur Tullinges trafiksituation ska lösas ville ett femtiotal åhörare på dialogmötet i Falkbergsskolan ha svar på under måndagskvällen. Men några konkreta svar fanns inte att få.

  • Publicerad 10:45, 28 nov 2014

Tullinge, Flemingsberg och Tumba växer så det knakar, och att trafiksituationen mellan Tumba och Flemingsberg är ohållbar var både åhörare och politiker överens om. Flemingsberg står för den största expansionen framöver, med nya bostäder och utökad handel. Men även i Tumba gör planerna på fler bostäder och en utbyggnad av centrum att trafiktrycket ökar.
 
Visserligen pågår ett arbete längs Huddingevägen i Tullinge där busshållplatser byggs om, bussterminalen i Tullinge förbättras, Skyttbrinkskorset ses över och övergångsställen förbättras, men mer finns att göra.
– Nästa rysare gäller hur vi ska få ihop trafiksituationen, påpekade Botkyrkas planeringschef Lars Olson.
Hoppet stavas förbifart Tullinge, med planerad byggstart 2016, som är tänkt att avlasta Huddingevägen. Men än så länge finns det bara pengar avsatta för att finansiera första etappen av sträckan.
 
– Hur ska ni göra med trafiksituationen innan etapp två är klar? frågade en Tullingebo i publiken som störs av buller från Huddingevägen.
”Vi får göra det bästa vi kan av situationen” var kontentan av de svar som kom från kommunens representanter. Såväl Huddingevägen som den kommande förbifarten ligger i Trafikverkets knä, inte kommunens.
 
– Som Tullingebor är även vi politiker frustrerade, påpekade Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), vice ordförande i dialogforum.
– Vi kanske inte kan bestämma över allting, men man kan ha en vilja. Om kraft och energi finns till att bygga ett idéhus i Tullinge, så borde det finnas en vilja att lösa den här situationen, kommenterade Tullingepartiets gruppledare Anders Thorén.
Frågan om infartsparkeringar fick många att höja rösterna. Att antalet parkeringsplatser inte växer i samma takt som befolkningen togs upp som ett stort bekymmer.
 
Dialogforums ordförande Hans Richardsson (S) avslutade diskussionen med att understryka att samtliga partierna kämpar för att driva frågorna.
– Alla är överens om att situationen för Tullinge inte är acceptabel, varken vad gäller länsväg 226, infartsparkeringar eller pendeltågsstationen.