Sophie Selling, Ebba Ohlén och Elise Leiderstam tycker att Tullinge känns skilt från övriga Botkyrka. Om de fick bestämma så skulle kommunen satsa mer på att fixa bra cykelvägar i området och bygga en stor friidrottshall. ”Ett idéhus känns lite onödigt”, Foto: Anna Sjögren

Tullingebor säger ja till omfördelning

En skolelev i Alby kostar 25 procent mer än en elev i Tullinge. Känslan av att ”dom” i norr får en alltför stor del av kakan hotar sammanhållningen i kommunen, menar forskare.  Men är fördelningen verkligen orättvis? Borde man kanske omfördela ännu mer? En sak verkar alla ändå vara överens om: Tullinge skulle inte få mer pengar som egen kommun.

  • Publicerad 09:50, 22 aug 2014

På Trädgårdsstadsskolan, i hjärtat av Tullinges villakvarter, blir 100 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan. Betygssnittet ligger på 228 poäng – högst bland Botkyrkas kommunala skolor. Ingen klagar på resursbrist, trots att Trädgårdsstadsskolan får cirka 14 000 kronor mindre per elev än exempelvis Grindtorpsskolan i Alby.

– Det är jättesvårt att jämföra, eftersom förutsättningarna är olika. Men jag tycker nog att vi har de lärarresurser vi behöver. Vi har ett fullt utbyggt elevvårdsteam och samma resurser till datorer som andra skolor i Botkyrka, säger rektorn Anne Bolmgren.

Gustav Ohlén i Trädgårdsstadsskolans föräldraråd bekräftar bilden:
– Det pågår säkert diskussioner vid köksborden om resursfördelningen i största allmänhet.  Men jag har aldrig hört någon förälder ta upp det som en konkret fråga, att vår skola skulle vara felprioriterad rent ekonomiskt, säger han.

Känslan av orättvisa, att man får en för liten del av kommunens resurser är annars vanlig bland Botkyrkabor i de södra kommundelarna, menar forskarna på Mångkulturellt centrum. Under 2013 har de undersökt vilka ”rykten” som hotar sammanhållningen i kommunen.

Forskaren Tobias Hübinette på MKC hävdar att fördelningsfrågan har legat bakom de politiska förslagen om kommundelning ända sedan Botkyrkapartiet började driva frågan på 1990-talet.

Ӏven Tullingepartiet
grundar sitt partiprogram på argumentet att minoritetsbefolkningen i norra delen av Botkyrka kostar för mycket för den i huvudsak majoritetssvenska befolkningen i den södra kommundelen som sägs få betala för dessa genom ett skyhögt skatteuttag och en orättvis fördelning av offentliga medel”, skriver han i sin rapport.
Men detta, menar Tullingepartisterna själva, stämmer inte alls.

– Det är definitivt en vanföreställning att vi eller våra supportrar skulle drivas av idén att norra Botkyrka skulle lura Tullinge på en massa pengar, säger Bertil Rolf som representerar Tullingepartiet i Utbildningsnämnden.
Visst har det funnits en frustration kring att Tullinge länge har negligerats av den styrande majoriteten, tillägger han.

– Men Tullingepartiet har ställt sig bakom det nuvarande resursfördelningssystemet i skolan som vi anser har en tydlig logik. Om man tycker att det satsas för lite i Tullinge, så beror det på att kommunledningen satsar på upplevelseindustri istället för att lägga de pengarna på skolorna, inte för att det går för mycket till norra Botkyrka, säger Bertil Rolf.

Ebba Östlin (S), ordförande i Utbildningsnämden, tycker att man har den nivå på utjämning som kommunen klarar av.
– Mer kan vi inte omfördela utan att rucka på skolkvalitén i Tullinge. Visst behövs det ännu större riktade insatser till exempelvis Grindtorpsskolan i Alby, men det är ett nationellt ansvar, säger Ebba Östlin, som tillägger att sådana satsningar kommer om det blir regeringsskifte i valet.

Så hur skulle
det bli om Tullinge fick stå på egna ben? När SKL (Sveriges kommuner och landsting) utredde frågan 2011 kom man fram till att Tullinge snarast skulle få det lite sämre – någon tusenlapp mindre per kommuninvånare – efter en delning (se faktaruta till höger).

– Försämringen är liten samtidigt som utredningen framhåller att osäkerheten är stor. Kalkylen är ganska ointressant idag. Den avser 2010, Tullinge blir egen kommun tidigast 2019 och då är det mängder av förutsättningar som ändrats. Att vi vill dela handlar inte i första hand om att det skulle bli annorlunda ekonomiskt, utan om att vi vill föra besluten närmare människorna, säger Bertil Rolf.

Relaterad information

MERA Ekonomisk utjämning

Skolorna i norra Botkyrka kostar i snitt cirka 25 procent mer per elev än skolorna i södra Botkyrka, vilket inkluderar ersättning för modersmålsundervisning och för nyanlända elever.
Även kostnaderna för socialbidrag är högre i norr, samtidigt som låga inkomster och hög arbetslöshet håller nere kommunens skatteintäkter.
Men kommunen kompenseras kraftfullt genom det statliga omfördelningssystemet som för över drygt en miljard per år till Botkyrka från rika kommuner som Danderyd och Täby.
”Det betyder att invånarna i den södra kommundelen inte betalar särskilt mycket i extra skatt för att ’bekosta’ invånarna i den norra delen”, skriver forskaren Tobias Hübinette.

Källa: Att bemöta rykten i Botkyrka – en samling fakta och argument, MKC 2014


Vad händer vid en kommundelning


Slutsatser från delningsutredningen 2011:


Det ekonomiska utfallet blir något sämre för de båda nybildade kommunerna jämfört med resultatet för den odelade kommunen. Skillnaden beror framförallt på att själva delningen leder till merkostnader för den politiska organisationen samt ett intäktstapp på 17 miljoner i den statliga kostnadsutjämningen.

Tullinge får ett sämre resultat än Nya Botkyrka, cirka 1 050 kronor per invånare. Tullinge får ett högre kostnadsläge än Botkyrka på grund av att man har fler barn och äldre.

På sikt kommer ändå båda kommunerna få ekonomiska förutsättningar som blir likvärdiga med andra kommuners.

Källa: Björn Sundström, ­Kommundelningsutredning ­Botkyrka-Tullinge, SKL 2011.

Visa merVisa mindre