"Totalt ointresse inför vår vardag?"

Under större delen av september och de första veckorna av oktober har de bilister och busstrafikanter som färdats mellan Tullinge och Tumba fått finna sig i att  fastna i köer på grund av det arbete som Trafikverket beställt för att göra busshållplatserna säkrare.

  • Publicerad 12:30, 17 okt 2014

Om Botkyrka kommun hade varit det minsta  intresserade  av sina kommuninvånares vardag borde rimligen en temporär "flyttning" av cykel/gångvägen" vid arbetsplatsen kunnat skapa möjlighet för bilar och bussar att kunna passera arbetsplatsen i låg fart. Men icke. Majoriteten där MP ingår, fokuserar hellre på de globala frågorna såsom klimatförändringar  eller för den delen cykelförmåner och cykelpumpar. Att hårt arbetande skattebetalare får upp till en timmes längre restid /dag verkar inte bekymra dessa politiker.

Dessvärre kommer problemen att spädas på. I dag den 13 oktober blev många pendlare tvungna att ta bilen till staden, eftersom de fria p-platserna för infartsparkering i Flemingsberg nu börjar försvinna. Har Botkyrka kommun någon plan för hur dessa skall ersättas, eller utgår man ifrån att alla i stället tar cykel till tåget? Det är kanske det som är målet. I alla fall verkar det så om man ser till MP:s politik i Botkyrka.
 
Ett medborgarförslag från mars 2010 om utökad infartsparkering vid Sunnanvägen i Tullinge, avslogs med motivationen  att "infartsparkering" uppmuntrar bilåkande. Om vi skall ha förorter där människor vill bo måste vi nog inse att bilen för många är en nödvändighet och att vi inte kan bortse från det. Att MP är rabiata när det gäller bilism verkar många ha glömt i samband med valet 2014. Tänk på det när ni försöker hitta någonstans att ställa bilen på morgonen eller sitter i köer!