Tänk på hela Tullinge!

Tullingepartiet har en poäng i att Tullinge Centrum behöver en helhetsplan. Men den plan som Tullingepartet presenterar är inte helhet. Till att börja med behövs en plan för hela Tullinge, från Parkhem till Riksten. En helhetsplan för hur Tullinge ska se ut i framtiden.

  • Publicerad 12:49, 20 sep 2013

För det första vill Grön Ungdom Botkyrka att människor ska prioriteras, vi vill bredda gång och cykeltunneln under Huddingevägen och tåget, vi vill bygga fler och säkrare cykelpakeringar och cykelpumpar vid smarta ställen. Vi vill ha flera anslutande cykelvägar från Tullingeberg, Tullinge skog, Tumba och Flemingsberg som går till Tullinge station.
Servicen och transporterna till, från och i Tullinge måste förbättras, fler och snabbare bussar till Riksten, bättre markerade och säkrare cykel- och gångvägar i hela Tullinge och ett cykelgarage vid centrum vill Grön Ungdom Botkyrka lyfta fram som de viktigaste åtgärderna.

För det andra finns det varken anledning eller pengar till att bygga förbifart Tullinge. Vi vill höja ett varningens finger för att det kommer att ta långt tid att bygga hela förbifarten, och vägen dit kommer att kantas av många svårigheter. Trafikverket kommer troligtvis att bygga en bättre väg till Riksten, som Botkyrka kommun har lovat byggföretagen i Riksten, men längre än så är tveksamt. Trafiken på Huddingevägen kommer fortsätta att gå genom Tullinge i många år till. Pengarna finns inte, för Trafikverket har istället valt att lägga alla pengar på Förbifart Stockholm.
Idéhuset som Socialdemokraterna föreslår är inte heller komplett, men genom att blanda Tullingepartiet och Socialdemokraternas och andra ideér kan det bli en bra Tullinge bli bättre i framtiden.

Oskar Forsberg, styrelsedamot Grön Ungdom Botkyrka


Tullinge kan inte vänta i 30 år

Katarina Berggren (S) påstår att hon välkomnar Tullingepartiets ”skiss” om ett nytt Tullinge ­centrum. Ändå tydliggör hennes svar att hon inte alls tänker ta någon ­hänsyn till Tullingepartiets förslag. För (S) vill bara prioritera ett idéhus och sedan vänta på en förbifart som kanske ­aldrig blir av.
n n Detta ser vi som ett stort svek mot Tullingeborna. Vi är värda ett bättre centrum nu – och inte om 30 år!
Under de senaste 10 åren har kommunledningen inte gjort något åt Tullinge centrum.  Katarina Berggren menar att först när förbifarten är färdigbyggd kan Tullinge centrum utvecklas. Att det kommer att dröja runt 30 år ”glömmer” hon dock att berätta. Frågan är om Tullingeborna vill vänta till år 2043 på ett bättre centrum och en ny pendeltågsstation?

Det är märkligt att Katarina inte verkar tycka att nya bostäder ska planeras i attraktiva lägen nära bra infrastruktur som vi i Tullingepartiet föreslår. Vi anser att nya bostäder bör byggas i centrala lägen med närhet till service, affärer och kommunikationer. Annars blir det svårt att resa klimatsmart i enlighet med Botkyrkas miljömål.
De områden som vi föreslår kan bebyggas har valts ut med omsorg och består av tomter som idag är illa utnyttjade och av många upplevs som eftersatta och risiga. Värdet av dessa skulle öka snarare än minska om de bebyggdes på ett hänsynsfullt sätt.
Att utnyttja dessa tomter kallar Katarina Berggren ”stora ingrepp i natur- och parkmark” vilket i sammanhanget är ett närmast löjeväckande uttalande. Särskilt med tanke på de stora ingrepp i ovärderliga kultur- och naturområden som kommunledningen är beredd att offra för att bygga en gigantisk nöjespark i Hågelby och en skidtunnel i Lida. Frågan är vilken miljö det egentligen är som bör värnas?

Anders Thorén och Carl Widercrantz, Tullingepartiet


Sossarna gör ständigt bort sig


”Men det blir väldigt mycket bostäder och stora ingrepp i natur- och parkmark”, säger Katarina Berggren (S). Hon som vill asfaltera hela Hågelby tycker att Tullingepartiets idé är ett stort ingrepp på naturen? Kan sossarna någonsin vara konsekventa eller har de som mål att ständigt göra bort sig?

Sherin