Starkare engagemang i norra delen av Botkyrka

Hälften av intervjupersonerna bor i norra och hälften bor i södra Botkyrka, och resultaten skiljer sig inte särskilt mycket mellan de olika delarna.

  • Publicerad 15:48, 1 feb 2013

Störst är skillnaden i synen på kommundelning: i södra Botkyrka är det klart fler som vill ha en delning än i norr.
Invånarna i Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg skiljer sig från Tumba- och Tullingeborna genom en större vilja att engagera sig i sitt lokalsamhälle och för en starkare känsla av gemenskap med folk i andra kommundelar.
I norra Botkyrka, där Södra Sidan har kommit ut sedan 2009, är det också fler som blir glada och hoppfulla av att läsa lokaltidningen.