"Skrota Idéhuset - rädda Falkbergsskolan!"

De styrande politikerna i Botkyrka har gjort ett stort nummer av att bygga ett så kallat Idéhus i Tullinge Centrum – ett ”landmärke” för drygt 100 miljoner kronor. I skymundan av dessa storlagna planer har förfallet av Falkbergsskolan i Tullinge fått fortskrida. Taket läcker, elen är gammal och farlig, VVS undermålig, det finns radonproblem.

  • Publicerad 09:59, 15 aug 2014

De styrande har äntligen beslutat renovera skolan för 60 mkr – men försent. När detaljpaneringen började, upptäcktes att en renovering för 60 mkr skulle vara detsamma som att slänga pengarna i sjön. Hur kan Fastighetskontoret och Skolförvaltningen gå fram med ett förslag på 60 Mkr?

Hur mycket onödiga pengar och tid har inte lagts på konsulter, arkitekter och skolpersonal som arbetat utifrån felaktiga förutsättningar?
Nu bereds frågan på nytt och alternativen är; en totalrenovering som säkert kan kosta 150 -200 mkr eller riva skolan och bygga en ny vilket kan kosta ca 200 mkr.

Mitt förslag är: Skrota idéhuset – rädda Falkbergsskolan….och Tullinge centrum.
I Tullinge är entusiasmen för Idéhuset lågt. Många tycker denna mastodontbyggnad inte passar in i miljön .Flera av funktionerna finns redan (som bibliotek & café ). Dessutom finns ingen totalplan för Centrum där det föreslagna Idéhuset ingår.

Oavsett om man renoverar skolan eller bygger nytt, se till att de funktioner som verkligen behövs i Tullinge som möteslokaler, scen och aktivitetsrum läggs in i skolan. Det skulle kosta en bråkdel av ett nytt Idéhus, kanske 20 mkr istället för 100 mkr. Då kan 80 mkr föras från Idéhusbudgeten till skolan, totalt finns då 160 mkr för renovering/ombyggnation.

Då får skolan bättre lokaler, föreningslivet, allmänheten och våra ungdomar får vad de behöver. Gröna kullen framför husen på Nyängen bevaras och de boende  slipper att titta in i en hög vägg. Driftskostnaderna blir låga jämfört med vad en organisation för Idéhuset skulle kosta. Och – inget byggs då som försvårar en framtida bra helhetslösning för  Tullinge centrum.