Skolrenovering i Tullinge dyrare än beräknat

Den planerade upprustningen av Falkbergsskolan blir betydligt mer omfattande än vad kommunen trodde från början. De 60 miljoner som finns avsatta kommer inte att räcka. – Använd budgeten för Idéhuset till att rädda Falkbergsskolan, tycker Tullingepartiet.

  • Publicerad 10:20, 15 aug 2014

Hela elsystemet, alla vatten- och avloppsledningar, alla fönster och all ventilation
i Falkbergsskolan behöver bytas ut. Det beskedet har skolans rektor Susanna Englund fått från kommunens utbildningsförvaltning.

– Renoveringen blir betydligt dyrare och mer omfattande än man trodde från början. Vårt största bekymmer är att ventilationen och luften är undermålig. Det blir antingen alldeles för varmt eller för kallt i klassrummen, säger hon.

Leif Edin, lokalstrateg på utbildningsförvaltningen, vill inte ge någon siffra på hur mycket upprustningen kan tänkas kosta. I kommunens investeringsbudget finns 60 miljoner avsatta för Falkbergsskolan under 2014 och 2015.

– Det ser ut att bli mer kostsamt än så. Vi håller på att räkna på olika alternativ för att se vad som blir bäst ur pedagogisk, teknisk och praktisk synvinkel. Det kan behövas ett nytt budgetbeslut innan vi kan sätta igång, säger han.

Lokala politiker i Tullingepartiet har reagerat på den väntade fördyringen.
– En totalrenovering kan säkert kosta 150-200 miljoner och då är frågan om det inte är bättre att bygga en helt ny skola, vilket kan gå på runt 200 miljoner, gissar Bertil Rolf (TuP).

Kommunledningen flaggade i våras för att minst en miljard kronor kommer att behöva lånas upp för att klara de enorma renoveringar som väntar inom merparten av det kommunala fastighetsbeståndet.

– Istället för att bygga ett Idéhus för 100 miljoner borde man satsa pengarna på att rädda Falkbergsskolan. Man kan då se till att flera av Idéhusets funktioner som möteslokaler, scen och aktivitetsrum läggs in i skolan till en bråkdel av kostnaden, föreslår Bertil Rolf.

Ingen tidplan finns ännu för ombyggnaden av skolan.
– Vi jobbar för att ta fram ett beslutsunderlag. Med det tidigare upplägget skulle bygget troligen ha startat under 2015 eller 2016. Det går inte att säga om det blir en försening eller inte, säger Leif Edin på utbildningsförvaltningen.

Relaterad information

MERA Stora renoveringsbehov

Borg- och Brunnaskolan
ska rivas och ersättas med en helt ny skola i Norsborg. Björkhaga skola i Tumba ska renoveras i etapper. Den ombyggda Storvretsskolan blir klar nästa år. Totalt ska kommunen låna 1,3 miljarder kronor för att klara renoveringarna.