Skolan måste ställa högre krav

Svenska elevers skol­resultat har försämrats kraftigt visar den senaste Pisa-rapporten. Varför? Ett av grundproblemen är att många av eleverna inte bryr sig om att studera, visar ny forskning.

  • Publicerad 05:00, 20 dec 2013

Många elever undviker att få underkänt men de anstränger sig inte att få ett bra resultat, för de tycker inte det är viktigt.
Enligt forskaren Laurence Steinberg beror det på att kraven är för låga och att det inte blir några konsekvenser för eleverna om de inte uppfyller kraven och når målen.
Skolreformerna har fokuserat på hur man ska ändra skolan – när det viktigaste vore att ändra elevernas attityd till skolan.
För att skapa goda förutsättningar för barn och föräldrar måste Botkyrka ta ansvar genom att se till att kunskapsmålen är på en tillräckligt hög nivå och har rätt innehåll. Detta för att få fler elever att bli motiverade och engagerade.
Tullingepartiet lämnar nu in en motion till kommunfullmäktige där vi kräver att kunskapsmålen i skolan ska höjas.