Illustration: Wingårdh arkitektkontor.

Oppositionen enas mot Idéhuset i Tullinge

Idéhuset i Tullinge, som ska rymma bland annat bibliotek och kulturlokaler, framstår alltmer som den stora, politiska vattendelaren mellan blocken inför kommunalvalet i Botkyrka. Förra veckan röstade en samlad opposition nej till 100-miljonersprojektet.

  • Publicerad 10:30, 7 feb 2014

– Med tanke på Botkyrkas ansträngda ekonomi är det rent oansvarigt att låna mer än 100 miljoner till ett oprioriterat projekt, sammanfattade Anders Thorén (TuP) och fick medhåll av M, FP, KD, BP och SD.
Beslutet vid förra torsdagens kommunfullmäktige handlade visserligen bara om fyra miljoner till projekteringen, men alla oppositionspartier tävlade om att framställa hela projektet som en orimlig felprioritering.
– Vi är positiva till kultursatsningar. Men vi tänker på de brister som finns i Tullinge idag: skolor, förskolor, vägnätet och inte minst dagvattenproblematiken. Innan de sakerna är lösta är det här inte ansvarsfullt, sa Stefan Dayne (KD).

De rödgröna majoritetspartierna presenterade å sin sida Idéhuset som en angelägen satsning på det lokala civilsamhället.
– En väl fungerande demokrati behöver rum för möten. Det är ingen lyx man gör när man har pengar över. Det är en nödvändighet, sa Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet.
Jill Melinder (S) från Tullinge förklarade att det mellan 2007-2010 hade lagts fram starka önskemål om ett lokalt kulturhus från både ungdomar och äldre vid flera dialogforummöten.
– Det var en hel rörelse, en stor diskussion om att man behövde lokaler som inte bara riktade sig till idrottsklubbarna. Det är efterlängtat av Tullingeborna och vi är jätteglada att det blir verklighet. Men för Tullingepartiet är naturligtvis ingenting bra. Gör vi en sak så vill de göra något annat, sa hon.

Mats Einarsson (V) hängde på:
– Hade vi inte gått fram med det här förslaget kan jag lova att Anders Thorén hade stått i den här talarstolen och anklagat oss för att ha svikit Tullingeborna.
Anders Thorén underströk att han inte är emot Idéhuset som sådant, bara att man borde börja i en annan ände:
– Ett nytt centrum skulle ge betydligt med mötesplatser och mer tillfredsställelse åt Tullingeborna. I vårt förslag, som också innehåller 250 nya lägenheter vid centrum får man även plats med ett bibliotek och kulturhus. Det är dags att vi tittar lite större, sa han.
Katarina Berggren (S) välkomnade de övriga partierna att ansluta sig under resans gång.
– Jag lovar, jag ska inte vara taskig och komma med pikar om ni ändrar er, sa hon.

Relaterad information

Tullinge idéhus

I november avgjordes en arkitekttävling om det så kallade Idéhuset, som ska rymma bibliotek, kafé, en scen och lokaler för olika kulturaktiviteter. Det vinnande förslaget kallas RUT och har ritats av Wingårdh arkitektkontor.
Under 2014 pågår projektering, byggstart planeras till hösten 2015 och huset beräknas stå klart vid Tullinge torg sent på hösten 2016. Den totala kostnaden beräknas till cirka 92 miljoner kronor exklusive kostnader för landskapsåtgärder.

Visa merVisa mindre