LADDADE. Under politikerdebatten i Tumba fanns respresentanter från alla partier i fullmäktige på plats, utom från Botkyrkapartiet som lämnat återbud på grund av sjukdom. Foto: Mimmi Epstein

Ny skola ska locka tillbaka elever

Botkyrkas skolor har för få lärare. Lärartätheten måste öka. Det var nästan samtliga politiska partier i kommunen överens om när lokalpolitikerna mötte väljarna i en stor valdebatt på Tumbascenen förra veckan.

  • Publicerad 18:27, 20 mar 2014

Med ett halvår kvar till valet diskuterades allt från kommundelning till äldreomsorg, bostäder, jobb och skola. Över hundra personer kom för att lyssna, och förutom lärartätheten i skolorna kom frågan om behovet av en ny skola upp.
– Mitt parti går till val på att bygga en ny skola i Hallunda/Norsborg därför att vi vill vända trenden med elever i norra Botkyrka som av olika skäl väljer att gå till andra skolor, istället för den närmaste, sa Ebba Östlin (S).

Vänsterpartiets Mats Einarsson ondgjorde sig över privata vinstintressen i skolan, medan Moderaternas Jimmy Baker ville ha mindre detaljstyrning från kommunhuset. Östen Granberg (SD) framförde att hans parti vill begränsa friskolorna och satsa på läxhjälp. Från publiken kom frågan varför man inte kan ta bort Karsbyskolans sparbeting, ”den mest utsatta skolan i Botkyrka”.
– Karsby har haft ett stort elevtapp, och när eleverna flyttar till en annan skola går pengarna dit. Tyvärr ser regelverket ut så, svarade Ebba Östlin (S).

Jimmy Baker (M) menade att Karsbys elevtapp inte behöver vara ett problem.
– Vi ska tänka på den enskilda eleven. Är det så att skolan inte har nått upp till de krav som finns hos elever och föräldrar och en elev väljer att gå till en annan skola, oavsett om den är kommunal eller privat, så undrar jag vad problemet är, sa han.
Dan Gahnström (MP) hävdade att den bostadssegregation som finns i Botkyrka ”slår i genom stenhårt även i skolorna”.
– Det behövs mer resurser. Inte skattesänkningar, sa han och möttes av applåder.
Tullingepartiets Carl Widecrantz upprepade flera gånger under kvällen att partiet inte har någon ideologi utan driver att kommunen ska delas.

– Botkyrka växer och det är svårt för den enskilda att göra sig hörd. Vi vill hellre att en person ska göra sig hörd bland 17 000 än bland snart 90 000, sa han.
– Om en delning ska ske är det viktigt att en kvalificerad majoritet röstar ja, sa Lars Johansson (FP).
De styrande partierna är emot en kommundelning, medan flera oppositionspartier inte tagit ställning eller vill avvakta tills efter folkomröstningen.
– Alla skilsmässor är en förlust och vi vill inte ha en förlust för kommunen, men vi väntar på resultatet, sa Stefan Dayne (KD).

En annan fråga kom från en PRO-representant i publiken och var adresserad till flera av oppositionspartierna. Varför vill ni dra in på bidrag till pensionärsföreningarna, undrade mannen.
– Vi har inte föreslagit det så. Vi vill ha mindre subventionerad vuxenverksamhet, alltså för vuxna i arbetsför ålder, sa Jimmy Baker (M).
Folkpariet och Tullingepartiet svarade att man vill dra ner på stödet till kultur och fritid generellt, medan Stefan Dayne (KD) sa att partiet inte förslagit några sådana minskningar.

Åhöraren Maja Anokhina var besviken efter debatten. Hon tyckte att fokus låg på fel frågor, speciellt när jobben diskuterades.
– Varför pratar de om företagare när det viktiga är hur invandrare, speciellt kvinnor, ska få jobb? Jag är själv invandrare, vi måste våga diskutera detta, sa hon.

Relaterad information

Här är några andra frågor som diskuterades

processer, kollektivtrafikförbindelser och behovet av nationella lösningar
 M meddelade att man är för en förtätning i kollektivtrafiknära lägen, och att man använder sig av allmännyttan för att sälja fastigheter och bygga nytt. Man vill, liksom FP och KD, förkorta bygglovstiderna, och att politikerna ska lägga sig i mindre. Både S och MP påtalade vikten av kollektiv- och infrastrukturlösningar. Hur länge har vi väntat på Förbifart Tullinge? Det är inte kommunens fel att den inte blivit av, menade MP som påtalade att det finns mycket byggfärdig mark och klara detaljplaner. TuP är för fler hyresrätter i Tullinge och berättade om partiets plan på ett nytt Tullinge centrum.
Jobben: hur ska man
få fler företag att ­etablera sig i kommunen och ge invånarna rätt utbilding?
 FP menade att jobben är en rikspolitisk fråga, och att man bör hålla nere skatterna så att det blir lönt att anställa. V vill skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen, och genom utbildning, rådgivning och rehabilitering göra så att invånarna kan ta de jobb som redan finns, vilket S också var inne på. KD föreslog att det ska finnas företagshotell, där små företag kan samlas, så att deras omkostnader minskar och de får råd att anställa fler. MP sa att en fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att få fler i arbete, då många arbetar utanför kommunens gränser. Man vill även satsa på företag med koppling till hållbarhet.
Äldreomsorgen: när får alla kommundelar sitt eget äldreboende?
 S sa att det finns behov av ett nytt äldreboende var tredje år och påpekade att man ska bygga i alla delar av kommunen. TuP återkom gång på gång till att man vill ha fler boenden i Tullinge. V förespråkade en kommunal hemtjänst som låter brukarna välja bland olika tjänster, inte vilka olika företag som ska utföra dem. SD ville satsa på platser där äldre kan umgås och sa att äldreomsorgen är ett område där man inte ska spara. FP påpekade att fler äldreboenden behöver byggas i Tumba, så att man kan avveckla Tumba äldreboende. M gav underkänt till de styrande för att det inte redan finns äldreboenden i alla kommundelar.

Visa merVisa mindre