Tullingepartiet har i samarbete med arkitekten Kjell Forshed presenterat ett eget centrumförslag.

Nu avgörs striden om Tullinge C

Idéhuset blir en stor ­valfråga den 14 september. Men också det nya busstorget som börjar byggas i höst innebär ett vägval. Det stänger ­dörren för en del av Tullinge­partiets alternativa vision. – Just därför är det bråttom, säger Jakob Skogholm som vill väcka opinion i frågan.

  • Publicerad 10:18, 23 maj 2014

Ett par hundra Tullingebor samlades för några veckor sedan för att protestera mot Idéhuset. Men för Jakob Skogholm, en av arrangörerna, är kampen mot den nya bussterminalen ännu mer akut.
– Om man genomför Trafikverkets plan för bussarna, då går det inte längre att flytta Huddingevägen utan att bygga om en gång till. Och då blir det svårare att skapa det trivsamma centrum som vi vill ha, säger Jakob Skogholm.

En ombyggnad av Huddingevägen till ”miljöprioriterad genomfart” – en allégata med rondeller, sänkt hastighet och busshållplatser – är nämligen en central punkt i den vision för Tullinge centrum som Tullingepartiet har presenterat inför valrörelsen och folkomröstningen i höst.

– Tullinge centrum är byggt efter bilarnas behov med jättestora parkeringsytor och en kloss i mitten. Det är rena öknen på baksidan mot järnvägen. De här ytorna kan man utnyttja mycket bättre, säger Jakob Skoglund.
I Tullingepartiets förslag ingår en helt ny ”framsida” på centrumbyggnaden där det idag bara är lastintag.

– Det är ju här det är soligt. Det är här människor vill vara, säger Christian Dahlberg som sitter i Tekniska nämnden för TuP.
Men allt detta bygger alltså på att vägen flyttas. En annan grundtanke i TuP-förslaget är att den stora parkeringen som vetter mot Nyängsvägen görs om till ett trivsamt torg, inramat av nya byggnader och med ett slags idéhus med bibliotek - fast i mindre skala.
– Kommunledningens nuvarande förslag till idéhus gör centrum helt obalanserat. Det kommer att bli en alldeles för trång passage som skapar ett blåshål, säger Christian Dahlberg.
Det enda skälet att kommunen vill bygga idéhuset där är för att man inte äger marken någon annan stans, menar han.

I tisdags var Tullingepartiets förslag uppe till politisk behandling i Samhällsbyggnadsnämnden. Svaret från samhällsbyggnadsförvaltningen blev artigt: ”Förvaltningen ser positivt på flera delar i den föreslagna centrumplanen, men konstaterar samtidigt att en förändring av centrum är ett projekt som berör flera intressenter”.
– Ett typiskt svar. När något inte passar dem, då lutar man sig tillbaka och visar på hindren. Men när de själva vill någonting – som med skidtunneln – då verkar det inte finnas några hinder alls, säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.

Jakob Skogholm, som är medlem men inte aktiv i Tullingepartiet, har svårt att förstå majoritetens valtaktik:
– För mig var tidigare inte kommundelningsfrågan självklar. Men med kommunens sätt att hantera centrum­frågan blir det så tydligt att besluten inte fattas här, och då blir kommundelningsfrågan aktuell. Det är ju vi som bor här som ska leva med det här centrumet, säger han.

Relaterad information

MERA Byggstart för bussterminalen i höst

Bussterminalen i Tullinge ska få en ny utformning för att minska konflikterna mellan busstrafiken och övriga trafikanter.
Bakgrunden är att en ny gång- och cykelväg ska byggas förbi Tullinge centrum och att det skulle bli farligt för cyklisterna om man behöll dagens två utfarter för bussarna.
Infarten vid Pressbyrån stängs av och det skapas en ny vändplan. För bussresenärer mot Tumba och söderut byggs ny busshållplats på Huddingevägens norra sida.
Preliminärt ska arbetena starta kring september. ”Vi jobbar nu med framtagning av bygghandlingar för att handla upp en entreprenör”, säger Mats Berg på Trafikverket.

Visa merVisa mindre