Kommunstyrelsens ordförande vilseleder Tullingeborna

Katarina Berggren (S), Kommunstyrelsen ordförande i Botkyrka, vill få Tullingeborna att tro att den s.k. "Förbifart Tullinge" kommer att bli verklighet inom en snar framtid. Sanningen är att den inte ens finns med i Trafikverkets planer för de kommande 20 åren.

  • Publicerad 07:11, 8 nov 2013

Genom att låtsas som om den väg mellan Flemingsberg och Riksten som Trafikverket planerar att börja bygga under 2015 är denna förbifart gör Berggren sken av att förbifarten är nära att realiseras och låter den kommunala planeringen styras av detta. Konsekvensen är inte bara att pengar läggs på ett tveksamt vägprojekt, varför skall Rikstensborna i första hand åka till Flemingsberg och inte till centrala Tullinge, den upprustning av Tullinge Centrum som behövs för att skapa ett livskraftigt Tullinge görs beroende av en vägsatsning som (S) låtsas vara närstående men som i verkligheten ligger årtionden in i framtiden. Om den alls blir av.

Gemensamt för alla de jätteprojekt som Botkyrka kommun med Katarina Berggren (S) i spetsen driver, Familjepark, Förbifart Tullinge och Skidtunneln i Lida, är att de görs helt beroende av insatser som kommunen inte råder över. När då de externa aktörerna faller bort eller skjuter sina satsningar på framtiden verkar kommunen helt sakna plan B., och istället för att planera om, satsa på förnekelse och desinformation
Skall Tullingeborna behöva vänta 30 år på de förbättringar som behövs i Tullinge Centrum? 30 år till utan en ny uppgång till pendeltåget, utan fler infartsparkeringar och med ett Centrum som är en steril öken efter kl. 18.00!
De Tullingebor vi träffar ser dessa frågor som klart mer prioriterade än ett Idéhus som ingen vet vad det ska fyllas med.

Vi i Tullingepartiet uppmanar (S) att ta till sig verkligheten och sträcker ut handen för att i samförstånd diskutera det bästa för Tullinge baserat på det förslag till lösning på Tullinge C som Tullingepartiet låtit oberoende arkitekter och trafikkonsulter ta fram.