Tullingepartiet lanserade i förra veckan ett alternativ till kommunledningens planer på ett lokalt kulturhus.

”Jag välkomnar den här skissen”

Tullingepartiets förslag till ombyggnad av Tullinge centrum innehåller mycket som är positivt, tycker kommunalrådet Katarina Berggren (S). – Men  det blir väldigt mycket bostäder och stora ingrepp i natur- och parkmark, säger hon.

  • Publicerad 11:02, 13 sep 2013

I förra veckan berättade vi om Tullingepartiets förslag, som bland annat går ut på att bygga 200 bostäder intill centrum, att leda om Huddingevägen så att trafiken saktar ner, att bygga en ny pendeltågsuppgång och att ”vända” på centrum genom att skapa en ny fasad av butiker mot tågspåret.
– Jag välkomnar den här skissen. Väldigt mycket påminner om det planprogram för Tullinge centrum som vi tog fram 2004 och som vi är på väg att förverkliga bit för bit, säger Katarina Berggren (S), ordförande i kommunstyrelsen.
– Samtidigt känner jag en oro för den stora mängden bostäder som finns i förslaget. Jag tycker vi ska vara varsamma med utbyggnad på natur- och parkmark.
Hon tror inte heller på idén att flytta Huddingevägen så som Tullingepartiet föreslår.
– Det är viktigt att de statliga trafikpengar som finns istället används för att bygga
Förbifart Tullinge. Det är först när den är klar som det går att bygga ut Tullinge centrum, säger hon.

Butiker mot på ”baksidan” av centrum och en ny pendeltågsuppgång ligger dock helt i linje med vad Socialdemokraterna vill, framhåller Katarina Berggren.
– När det gäller tåguppgången har vi varit väldigt pådrivande. Det vore välkommet om också de borgerliga partierna kunde trycka på i den frågan gentemot sina partikollegor i Landstinget.
Och, till skillnad från Tullingepartiet, tycker hon att Idéhuset – ”den nya mötesplatsen för Tullingeborna” – är det mest prioriterade på kort sikt.
– De här övriga planerna är välkomna. Men ett genomförande är nog mer realistiskt om Botkyrka är en sammanhållen kommun, så att kostnaderna kan fördelas på fler, avslutar hon.