"Ingen vill väl vara egoist"

Om det nu är så, som det ser ut i opinionsmätningarna, att den moderatledda alliansen går mot en valförlust i september så beror det nog till stor del på att svenska folket ogillar klyftor. Många mätningar har visat att ekonomisk utjämning värderas högt av en stor majoritet väljare.

  • Publicerad 09:45, 22 aug 2014

Och alliansens många skattesänkningar har ökat konsumtionsutrymmet med tiotusentals kronor för medel- och höginkomsttagare, medan personer utan jobb eller med sjukersättning lämnats på efterkälken. De flesta tycker det är rimligt att det ska löna sig att jobba, men många känner också att det har gått för långt.

Om man jämför hur snittinkomsterna utvecklats i medelklassområden som Segeltorp och Tullinge med utvecklingen i grannområdena Skärholmen, Alby och Vårby gård, ser man att det handlar om kraftigt ökade klyftor.
När nu Botkyrkas rikaste område – Tullinge – dessutom vill kapa banden till de fattigare delarna av kommunen så utmanar det en solidarisk grundnerv
i den svenska folksjälen. Det ser inte riktigt snyggt ut.

Så precis som moderaterna har försökt bli kvitt stämpeln som ett rikemansparti så jobbar Tullingepartiet stenhårt för att dementera att kommundelningen skulle handla om ekonomisk egoism. ”Det är definitivt en vanföreställning”, säger en TuP-politiker på sidan 18.

Det visar, om inte annat, på styrkan i det moraliska kravet på solidaritet.