"Ingen kiosk inget väntrum"

I veckan ställde Tullingesoft hyphenpartiet en fråga till Gabriel Melki (S) i samhällsbyggnadsnämden: Kan Botkyrka kommun tänka sig att samfinansiera en temporär utbyggnad av vänthallen i Tullinge station i avvaktan på en permanent lösning?

  • Publicerad 07:30, 7 nov 2014

Som väntat blev svaret svävande i stället för ett rakt “JA”. Man kan från kommunens sida alltså inte ens “tänka sig” att delfinansiera en temporär lösning.

Bakgrunden är att de nya spärrarna har begränsat utrymmet till mindre än 10 m2 där man kan stå utan att frysa när kylan kommer. Så mycket bryr sig (S) om Tullingeborna efter valet.

I en mindre kommun, Tullinge, skulle detta självfallet lösas utan krångel, och framförallt skulle detta ha tagits upp med SL, Trafikverket eller Jernhusen redan när spärrarna installerades. När kommer den stora Botkyrka kommun ha resurser att ha lite framförhållning, och när kommer vår kiosk tillbaka?