"Hänger det på storleken?"

Invånarna i det lilla Salem är nöjdast på hela Södertörn när det gäller ”närhet till politikerna” och ”kommunal service”. Och det är precis vad Tullingepartiet hävdar. För dem är Salem beviset på hur mycket bättre allting blir, för alla, om man delar Botkyrka i mindre bitar.

  • Publicerad 16:25, 5 sep 2014

Men andra menar tvärtom. I Tullinge bor forskaren Anders Wigren, expert på regional ekonomi, som studerat sambandet mellan kommunala kostnader och kommunens storlek. Och han visar att små kommuner, generellt sett, har högre kostnader för att kunna ge medborgarna likvärdig service.

Helt irrelevant, tycker delningsförespråkarna: ”Man kan vara stor eller liten – det enda som verkligen spelar roll är hur kompetent och effektiv förvaltning man har.”

Och samma sak kan motståndarna hävda utifrån Salemexemplet: att saker verkar fungera bra i Salem ger inget svar på hur det skulle bli i Tullinge. Det kan vara helt andra saker som avgör: politikernas kompetens till exempel. Om en vecka ska Botkyrkaborna folkomrösta om delningen. Tonläget är uppskruvat till max och båda sidor verkar använda medel som motståndaren tycker är oschyssta. Hur ska man som väljare veta vem som har rätt?

Salemexemplet visar att det inte behöver sluta i katastrof. Och i slutändan handlar det nog mest om hur folk känner sig innerst inne. Vill man vara Botkyrkabo – eller inte?