”Man lappar här och där, men det hjälper inte när det som ligger undertill är för dåligt. Nu hoppas jag att man rättar till de saker man borde tänkt på från början och gör en plan där man betar av en bit i taget”, säger Eva Olofsson. Foto: Hampus Jarnlo

”Det borde ha lagats tidigare”

Under hösten har kommunen satsat nästan sex miljoner kronor extra på att börja laga den tredjedel av vägnätet i Tullinge som döms ut i en ny ­rapport. För lite och för sent, tycker flera Tullingebor som menar att förfallet hade kunnat undvikas.

  • Publicerad 10:20, 13 dec 2013

31 procent av vägnätet i Tullinge är ”eftersatt och i omedelbart behov av ny asfalt” och ytterligare 11,5 procent måste åtgärdas inom ett år. Det visar den inventering konsulföretaget Ramböll gjort på uppdrag av Botkyrka kommun (se förra numret av Södra Sidan).
– Det ger oss ett fördjupat underlag inför underhållsplaneringen framöver. Vi har lagt stora resurser på Tullinges ­vägar sedan de togs över av kommunen år 2000 och har under senare år ökat resurserna. Men visst pekar rapporten på att behovet är större än vad anslaget har räckt till.
Det säger Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och understryker samtidigt att inventeringen genomfördes i somras.
– Sedan dess har vi gjort betydande insatser med hjälp av ordinarie resurser och de sex miljoner kronor extra vi avsatte i höstas, säger han.
”28–29 procent kvar”

Enligt Tommy Hall på samhällsbyggnadsförvaltningen har runt 21 000 kvadratmeter asfalterats om i Tullinge under året.
– Det innebär att andelen eftersatta vägar har minskat från 31 procent till kanske 28–29 procent, så det gör inte så stor skillnad, säger han.
Enligt förvaltningen krävs det 28 miljoner kronor för att laga de vägar som – när inventeringen genomfördes – var ”i omedelbart behov av ny asfalt” och ytterligare 10,4 miljoner kronor för de vägar som måste lagas inom ett år. I budgeten för 2014 är det ändå bara avsatt runt två miljoner kronor för underhållsarbete på vägarna i Tullinge.
– I den bästa av världar skulle vi lägga 28 miljoner kronor under 2014. Men där är vi inte budgetmässigt. Där­emot tror jag att det finns en hyfsat bred politisk enighet om att vi måste fortsätta höja det ordinarie anslaget från år till år, säger Peter Nyberg (S).
Enligt kommunen kan en del av det eftersatta underhållet härledas till att man år 2000, utan betalning, tog över nästan hela vägnätet från Tullinge vägförening ”som skötte det med ganska små ekonomiska resurser”.
”Bara dyrare att vänta”
Men det argumentet köper inte Eva Olofsson som flyttade in på Murgrönsvägen i Tullinge villastad i den vevan.

– Jag tycker att det är märkligt att skylla på att det här har varit ett sommarstugeområde. Det är ju kommunen som har velat förtäta och förvandla det till året runt-bostäder. Men då borde man ha tänkt sig för från början och byggt ordentliga vägar, trottoarer, avlopp och diken också, säger Eva Olofsson.
Hon är en av flera Tullingebor Södra Sidan pratar med som tycker att flera vägar i området är under all kritik. Ett av problemen är att vattnet inte rinner undan utan istället bildar ”små sjöar” mitt i vägarna eller i värsta fall svämmar över trädgårdar och husens källarplan.
Tullingepartiets ordförande Anders Thorén menar att höstens satsning är en ”panikåtgärd som tvingats fram av att kommunen under tiotals år nästan inte gjort någonting”.
– Men nu måste de här 28 miljonerna fram på något sätt. Har man inte pengarna i budgeten får man låna. Det är vad vi skulle gjort om vi var en egen kommun. För det blir bara dyrare ju längre man väntar, säger Anders Thorén (TuP).

Relaterad information

Vägarna som ska få ny asfalt

Vägarna i Tullinge som ska få ny asfalt under 2014:

1 Bertheliusvägen (Dahlströmsvägen-Flottiljvägen: 1 500 kvm)
2 Blickavägen (Dymel­kärrsvägen-Vändplan: 1 700 kvm)
3 Gröna Gången (Blickavägen-Murgrönsvägen: 500 kvm)
4 Bokvägen (Dymelkärrsvägen-S. Parkhemsvägen: 3 800 kvm)