Centern vill bygga ännu mer i Tullinge

Tullingepartiets förslag till utbyggnad av Tullinge centrum lockar nu även Centerpartiet att ge sig in i diskussionen: – Vi tycker Tullingepartiet har varit väl sparsamma. Det går att bygga mer, säger Fredrick Federley (C).

  • Publicerad 11:33, 20 sep 2013

Tullingebon Fredrick Federley (C) byter nu riksdagspolitiken mot den lokala arenan och satsar på att få in Centerpartiet i Botkyrkas kommunfullmäktige i nästa års val. Bland annat ansluter sig Centern till Tullingepartiets kamp för en kommundelning.
– Vi tycker också att Tullingepartiets förslag till nytt centrum är ett mycket friskt initiativ. Till skillnad från (S) anser vi dock att ambitionerna kunde vara ännu högre när det gäller byggande av lägenheter, säger Federley.
För att få underlag för fler affärer behöver centrum förtätas och antalet boende ökas, menar han.
– Annars kan inga planer om fler butiker realiseras. Vi vet att det är fullt möjligt att ha än högre ambitioner än de 200 lägenheter Tullingepartiet föreslagit och ändå bevara en grön lummighet vi alla uppskattar, säger han.
Federley vill också bygga fler parkeringshus vid centrum som är ”yteffektiva men inte förfulande” för att minska bilåkandet. Han föreslår också en ”pendelexpress” som i rusningstrafik matar folk från Tullinges olika delar till pendeltågsstationen, så att det blir så enkelt som möjligt för folk att åka kollektivt.
Anders Thorén från Tullingepartiet kommenterar:
– Centerpartiet får gärna lägga egna förslag så länge de faktiskt går att genomföra och inte bara är allmänna visioner. Och det är mycket välkommet att de stödjer förslaget om kommundelning.