Johanna Wickström Caroline Flinkenberg och Helena Hjelm föreslår ett alternativ till bebyggelse som gör det möjligt att bevara det mesta av skogen. Foto: Tomas Andersson

Skogsområde ska byggas bort – de presenterar motförslag

700 nya bostäder och en stor förskola planeras att byggas i Skärgårdsskogen. Flera bolag har fått markanvisning. Men redan nu finns ett motförslag för att rädda skogen.

  • Publicerad 05:00, 3 dec 2020

Vi vill visa att det går att bygga nytt och samtidigt behålla Skärgårdsskogen.

Skärgårdsskogen i östra Skarpnäck är i dag ett kuperat och orört kulturlandskap inramat av bostadsbebyggelse, och Tyresövägen som utgör en barriär mot Flatenområdet. Nu planeras 700 nya bostäder, en ny förskola och flera bilvägar att byggas i skogsområdet. Det är framförallt bostadsrätter som ska byggas, men också en mindre del hyresrätter.

53 olika aktörer var enligt Stockholms stad intresserade av att bygga i området och nu har flera olika byggbolag fått markanvisning.

Blandade boformer

Bland annat kommer Stockholms kooperatvia bostadsförening, SKB, att bygga 100 kooperatvia hyresrätter.

– Vi är mycket glada över att få bidra med kooperativa hyresrätter till Skarpnäck. Jag är övertygad om att ett samhälle mår bäst och blir långsiktigt hållbart när vi blandar olika upplåtelse- och bostadsformer som man gör här, säger vd Eva Nordström i ett pressmeddelande.

"Hållbar stadsdel"

Bolagen Heba och Åke Sundvall har tilldelats möjligheten att via ett gemensamt projektbolag att bygga cirka 100 bostadsrätter i området.

– Vi är väldigt glada över markanvisningen. Och över att få bidra med bostäder till Skarpnäck. Det är roligt att kunna bidra till stadens vision att skapa en levande stadsdel som är attraktiv, hållbar och innovativ, säger Hebas vd Patrik Emanuelsson i ett pressmeddelande.

Bolaget NREP har också fått markanvisning och ska bygga runt 100 bostäder i återbrukat material, samt den nya förskola med åtta avdelningar som planeras.

Motdraget: Ett eget förslag

Beskedet om markanvisning har lett till protester och motstånd. Men det handlar inte om ett nej till själva byggplanerna.

– Vi säger inte nej till att bygga bostäder, men vi vill att det görs på ett sätt så att hela Skarpnäck mår bra och den här oasen bevaras. Jag jobbar som arkitekt och fick inspiration till att komma med ett bättre förslag, säger Johanna Wickström, drivande i en grupp med ett tiotal personer som nu kämpar mot planerna och har tagit fram ett motförslag.

Riskerar förstöras

Gruppen menar att nuvarande planer inte tar hänsyn till hur platsen används och tar liten hänsyn till fornlämningar som finns i området. Gruppen menar att värdefull naturmark riskerar att bli förstörd och sönderhackat av biltrafik.

I motförslaget placeras bebyggelsen i stället längs med Flygfältsvägen, för att på det sättet bevara det mesta av skogen. Mellan Flygfältsvägen och motorvägen placeras en länga med verksamhetsbyggnader som också fungerar som bullerdämpning.

– Vi vill visa att det går att bygga nytt och samtidigt behålla Skärgårdsskogen som ett barnvänligt och bilfritt naturområde, säger Johanna Wickström.

– Vårt förslag skulle inte heller kosta lika mycket, vi tar hänsyn till hur förutsättningarna i området ser ut och vill inte bygga lika mycket ny bilväg, säger Helena Hjelm, som också är aktiv i gruppen.

Det här händer nu

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en eller flera byggherrar, och ger byggherren rätt att förhandla med kommunen om ett visst markområde för bebyggande.

När markanvisningen som i det här fallet görs innan någon detaljplan har vunnit laga kraft innebär det att byggherren får vara delaktig i att ta fram detaljplanen.

Gruppen med Skarpnäcksbor som ligger bakom motförslaget hoppas att deras synpunkter och den namninsamling som de startat ska kunna påverka detaljplaneprocessen som nu ska inledas.

Visa merVisa mindre