Efter att spanat in området är Ewa Larsson positiv till förvaltningens förslag, som nu ska ses över. Foto: Nils Jönsson

Nytt stort koloniområde på gång – mark i naturreservat föreslås

Köerna är långa för att få en kolonilott i söderort. Nu har ett förslag tagits fram för ett nytt stort koloniområde i Skarpnäck.

  • Publicerad 05:00, 22 okt 2020

10 000 personer i kö för att få en markplätt i en koloniträdgård i Stockholm och köerna växer hela tiden, enligt föreningen Stockholms koloniträdgårdar.

I våras gav den grönblå majoriteten i Skarpnäck (MP, M, L, C och KD) stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya odlingsplatser i Söderort.

Nu har förvaltningen sagt sitt och kommit med ett förslag. Det handlar om ett knappt 8 000 kvadratmeter stort område i Flatens naturreservat, intill Flatenvägen.

Får tummen upp

Politikerna menar att koloniområdena är värdefulla både ur ett socialt perspektiv, men även för biologisk mångfald.

– Jag tycker att det här är ett bra förslag att gå vidare med, området är stort och lätt att ta sig till för många, säger Ewa Larsson (MP) ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, när hon tillsammans med Mitt i spanar in området.

Det är ett område längs med Flatenvägen, vid infarten ner till Lilla Flatenbadet, som föreslås göras om till mark för odling. Foto: Google/Nils Jönsson

Har varit speedwaybana

Området som kan bli område för koloniträdgårdar ligger i Flatens naturreservat, utmed Flatenvägen och i anslutning till entrén till barnbadet.

Marken användes tidigare för speedway, men har återställts till en gräsyta och används i dag bland annat för rastning av hundar och bollspel.

Den plana ytan är hela 7 900 kvadratmeter, vilket kan jämföras med Björkhagens fritidsträdgårdar som är runt 4500 kvadratmeter.

Visa merVisa mindre

Foto: Nils Jönsson

"Hård konkurrens om marken"

Sedan i våras har förvaltningen sett över vilka grönytor i stadsdelsområdet som skulle kunna vara lämpliga att göra om till odlingslotter.

Enligt förvaltningen kan det inte vara för små ytor, då en koloniförening måste ha ekonomi för att arrendera och driva området. Det måste enligt förvaltningen också finnas kollektivtrafik i närområdet samt möjligheter att få tillgång till el, vatten och avlopp, samt gå att ha enklare byggnader i områdena.

– Efterfrågan på kolonilotter är stor, men det är hård konkurrens om den mark som finns. Människor vill vara utomhus och det ska vi uppmuntra. Jag är glad att vi har möjligheten i den här stadsdelen att hitta mark, och det här är något som också kan uppmuntra andra stadsdelar att se över om det finns mark som kan upplåtas till odling, säger Ewa Larsson.

Ska prövas

Närmast ska politikerna i stadsdelen besluta om att gå vidare med förslaget, och sedan behövs en tillåtelseprövning för att planerna ska kunna bli verklighet.

– Om det blir godkänt vore det till stor nytta för den biologiska mångfalden för hela naturreservatet. Området som föreslås har en del sly i ena änden, och det vore bra att göra den delen av området tillgängligt, säger Ewa Larsson.