Snö och halkbekämpning

Vintern 21/22 var förhållandevis snörik. Härligt för alla pulkaåkare, men värre för fotgängare. Under vintern hade felanmälningarna om snö och halka fördubblats i Bromma och västerort.

21/22 kom 129 felanmälningar in, att jämföra med vintern 20/21 under samma period då 62 kom in.

Mitt i mötte upp PRO-företrädaren Kerstin Sandelius för att prata om det hala underlaget.

– Det är jättemånga som ramlar. Folk berättar om att de är rädda att gå ut och därför inte kommer på möten.

Kerstin Sandelius tyckte då att stadsdelen borde ta över all halk- och snöbekämpning i Bromma i stället för att dela ansvaret med trafikkontoret.

Odla sig in i samhället

I Rosendals lekträdgård springer barn omkring bland växtligheten en onsdag i september när Mitt i är där på besök. Här har trädgården blivit till en mötesplats för nyanlända barn, deras föräldrar och svenska förskolepedagoger. Här får barnen en möjlighet att träna på svenska samtidigt som de får en inblick i svenska samhället. Barn från introduktionsförskolan i Bromma är också här. Nadjolo visar stolt upp en squash som hon just plockat.

Välkommen till Bajenland!

Under en timme ute på fältet möter Mitt i både flanörer och nya intryck. På en bänk i Smedslätten hittades denna metallplatta fastmonterad på en sliten parkbänk på strandpromenaden med de minnesvärda orden. ”Slå dig ner och unna dig en stund och njut av det vackra. För det är du värd”

Huruvida Smedslätten är Bajenland går att diskutera men det är alltid fint med människors intiativ att smycka det offentliga rummet. Kan vi förvänta oss att AIK och Djurgården snart kommer med egna initiativ? Än har vi inte sett något.

Tågande fotbollsspel

Att spela fotboll med spårvagnar är inget konstigt, det är bara ett av många tävlings-moment under spårvagns-EM.

Tidningen Mitt i fick var med när spårvagnsföraren Mikael Gustafsson tränade inför årets upplaga av tävlingen.

När mästerskapet i Leipzig var slut stod han som vinnare i den individuella grenen.

Mikael minns ögonblicket då det stod klart att han vunnit.

– Det var en väldigt mäktig känsla i det momentet, med 47 000 åskådare på plats.

Boule och gemenskap

En dag i augusti samlades ett glatt gäng för att spela boule, en av sommaraktiviteterna som under året anordnats av Bromma stadsdelsförvaltning.

Anna Kopfenschmidt fick in många bra kast och hade länge poängledningen.

Hon berättade att hon brukar vara med på så många aktiviteter hon kan. Till en början var hon lite tveksam, men kom sedan på hur kul det var att träffa andra och göra saker tillsammans.

Men inte alla var med och spelade. Bredvid boulebanan satt Sten-Åke Jansson och Eva Petterson på en bänk.

– Synen är för dålig, sa Sten-Åke, som tyckte att det var trevligt att titta på även om han inte spelade själv.

– Man ska ju inte anstränga sig i onödan, sa Eva och skrattade.

Hon hade tagit sig från Stora mossen för att vara med på eftermiddagens aktiviteter.

– Det är viktigt att träffa andra när man är äldre, annars sitter man lätt hemma.