Som Mitt i Skärholmen tidigare har berättat genomför Skärholmens stadsdelsförvaltning tillsammans med fastighetsägare och boende Trygghetsvandringar i Skärholmen, Sätra, Vårberg och Bredäng. Flera i Skärholmens funktionshinderråd har deltagit i vandringarna i bland annat Skärholmen och Sätra men tycker inte att stadsdelsförvaltningen har tagit vara på deras synpunkter utan framför allt har fokuserat på belysning.

”Tyvärr fanns inte utrymme för att ta upp de funktionshindrades problem i den fysiska miljön under alla av de genomförda vandringarna”, skriver de i sitt protokoll.