BUP i Älvsjö ska ligga i anslutning till Älvsjö vårdcentral. Redan i januari öppnar en likadan mottagning i Solna.

– I och med att vi startar nya mottagningar som enbart är specialiserade på neuropsykiatri kommer vi att kunna avlasta öppenvårdsmottagningarna, och köerna kommer gradvis att bli betydligt kortare, säger Sofia Tejler, chef för sektionen BUP Neuropsykiatri inom BUP Stockholm.

Bakgrunden är att BUO Stockholm tog över det så kallade adhd-uppdraget från BUMM (barn- och ungdomsmedicinska mottagningar) den 1 juni 2022 Till att börja med gäller det barn som är födda 2013 eller senare. På sikt ska alla unga under 18 år med neuropsykiatrisk problematik remitteras till BUP, är planen.

BUP-mottagningar inriktade på neuropsykiatri finns i dag på Södermalm och Kungsholmen. Under 2023 startar alltså två till och tanken är att ytterligare två ska starta under 2024.