Funkishusen som försvann när Essingeleden drogs fram

  • Publicerad 19:50, 23 feb 2016

Det här är ett blogginlägg på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Huset som försvann

Under 1960-talet hände det mycket i  Stockholm, framförallt i stadens centralare delar och Samtidigt byggdes många förorter lite längre ut från centrum. Även i lugna Fredhäll blåste förändringens vind och det när Essingeleden drogs fram. Motorvägen går i en tunnel under stadsdelen, men vid Rålambsvägen stiger den upp ur underjorden och går där Viktor Rydbergs gata tidigare gick ned till Drottningholmsvägen.  På bilden ovan ses bilarna svänga av från Rålambsvägen och in på Viktor Rydbergs gata som ser tämligen inklämd  ut mellan Fredhälls folkskola och husraden i kvarteret Snöfrid som nu har börjat rivas. För att ge plats för den nya motorvägen behövde gatan breddas och då offrades dessa hus.

Huset som försvann fasad

Längan  i kvarteret Snöfrid ritades dels av arkitekten av Ture Sellman och dels av Johan Edoff och innehöll 1:or och 2:or  fördelade på 6 trapphus. Huset bör ha stått klart runt 1932 och revs på hösten 1963.  Mellan Adlerbethsgatan och Rålambsvägen ligger många husrader, framförallt HSB:s men även SKB byggde i området. Längan som revs verkar ha byggts dels av HSB, den södra delen, och dels av stiftelsen Snöfrid och Hyresgästföreningen, den norra delen som ritades av Sellman.  Den husrad som idag finns kvar och vetter mot den brusande trafiken uppfördes däremot av Föreningen Västermalms Billiga Bost  och Bf Eken no 1 u p a.

Huset borta

Här ser vi hur bygget av Essingeleden fortskrider. Husen vid Viktor Rydbergs gata är nu borta och trafiken ned till Drottningholmsleden leds via Vitalisvägen i väntan på att motorvägen skall stå klar, vilket den också gjorde under andra halvan av 1966 och med ens kunde man åka från Solna till Västberga utan att passera Slussen eller Västerbron.

Bilderna från Fredhäll kommer från Stockholmskällan ,en webbplats som verkligen kan rekommenderas.