Förändring. Daniele Fava (C) menar att Narvavägen och Valhallavägen kan bli betydligt trevligare utan parkeringar. Foto: Pekka Pääkkö

C: Låt p-platserna i allén bli en park!

Alléerna på Valhallavägen och Narvavägen är ”parkeringsöknar” och en ”rest från en stadsplanering där bilen stod i centrum”. Det menar Centerpartiet som vill se kaféer, spontanidrott och lekplatser i mittsträngen.

  • Publicerad 13:50, 10 jun 2022

Vi pratar hela Valhallavägen, från Hakberget till Roslagstull.

De senaste åren har flera röster höjts för att använda alléerna på Valhallavägen och Narvavägen till annat än parkeringsplatser.

Förra sommaren berättade Mitt i Östermalm om ett medborgarförslag från Östermalmsbon Johan Kleberg, att Skönhetsrådet ville återställa parkstråken och att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) var försiktigt positiv.

– Vi tittar nu på om man kan rensa kajerna från bilar, och jag kan tänka mig att gå vidare med alléerna senare. Det är inte enkelt, men det kan gå, sa han i augusti 2021.

Nu har Centerpartiet i Stockholm tagit upp alléernas framtid på dagordningen.

Initiativet kommer från lokalpolitikern Daniele Fava (C) som vid sidan av sitt arbete som gymnasielärare på Östra Real är ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd.

– I brf:en där jag bor, på Gärdet, surras det rätt mycket om Valhallavägen och hur eftersatt den är. Vad jag vet har det inte gjorts någon ordentlig upprustning sedan 1970-talet. Tittar man på Karlavägen satsas det mycket mer där, med offentlig konst och vackra planteringar.

Skrymmande? Valhallavägen och Narvavägen borde utnyttjas bättre, menar Centerpartiet. Foto: Pekka Pääkkö

I en motion, som har antagits av Centerpartiets distriksstyrelse, beskriver han alléerna på Valhallavägen och Narvavägen som ”parkeringsöknar” och en ”rest från en stadsplanering där bilen stod i centrum.

Han skriver att de har potential att bli riktiga boulevarder med parkstråk som är viktiga för både människor och biologisk mångfald.

– Här är vi helt eniga mellan stadsdelen och stadshuset, och jag är övertygad om att jag har Centerpartiet i Region Stockholm bakom mig, med tanke på deras arbete med cykelstrategin.

– Det är svårt att cykla på Valhallavägen. I allén är det oklart om man ska hålla till höger eller till vänster, och plötsligt är man mitt i en parkeringsplats. Inte ens Stenmark skulle klara de kurvorna.

I korthet handlar Daniele Favas motion om att:

*  Delvis omvandla p-platserna till ytor för bland annat lekplatser, spontanidrott, kaféer och annan verksamhet.

*  Göra cykelbanorna i mittsträngen säkrare.

*  Förbättra belysning och renhållning.

*  Utrusta kvarvarande p-platser med laddstolpar.

Hur många parkeringsplatser kan det handla om, och kommer de i så fall att ersättas?

– Jag är medveten om att jag kommer att få den frågan, och jag tar gärna den debatten. Men det måste utredas innan jag ska kunna ge ett vettigt svar. Vi är villiga att lägga det i budget, att göra en utredning av parkeringsgarage under jord och en rejäl upprustning av hela Valhallavägen, från Hakberget till Roslagstull.