Ger grönt ljus. Mark- och miljödomstolen menar att det kan byggas ett femvåningshus på en innergård i kvarteret Nebulosan. Foto: Sweco

Ytterligare ett steg närmare gårdshus i Vasastan

Grannar i kringliggande fastigheter har länge protesterat mot att det byggs ett femvåningshus på deras innergård. För snart ett år sedan sa politikerna ja till bygget. Det överklagades till mark- och miljödomstolen som i ett nytt beslut ger kommunen rätt.

  • Publicerad 14:57, 12 mar 2021

För snart ett år sedan klubbade politikerna i stadsbyggnadsnämnden igenom ett gårdshus på innergården i kvarteret Nebulosan vid Dalagatan/Västmannagatan.

Byggnaden har diskuterats flitigt sedan det första förslaget lades fram 2016. Beslut har bordlagts och skjutits upp. Byggnaden har sågats, bytt form och kapats till hälften. Nu är det 24 hyresrätter i ett hus med fem våningar som gäller.

Grannar upprörda efter beslut om gårdshus

Under åren har förslagen kritiserats av många grannar i kringliggande fastigheter, samt av Skönhetsrådet och Stadsmuseet.

Bland annat menar boende kring gården att ljusförhållandena i flera lägenheter försämras och att det finns brister i de utredningar som ligger till grund för beslutet. Man är också emot att gårdsytan, som i dag används för rekreation för boende och lekyta för förskolebarn, blir mindre.

"Godtagbart"

Beslutet att bygga gårdshuset överklagades förra året till mark- och miljödomstolen. Nu avslås överklagandet. Domstolen menar att det fortsatt kommer att finnas "gröna ytor för de närboendes rekreation samt för barn att vistas och leka på" och att det minskade ljusinsläppet i fastigheterna omkring är godtagbart.

Sammanfattningsvis står det i beslutet att "kommunen har handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt, och att det inte har framkommit någon omständighet som medför att planen strider mot någon rättsregel".

Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.