BESLUT. Ska man satsa eller spara in på kulturen i Botkyrka? Det var den stora vattendelaren mellan majoriteten och oppositionen under förra veckans kommunfullmäktige. Foto: Albin Tingstedt

Willy Viitala (M): Påskynda gentrifieringen

Ska man spara eller satsa på kommunens kultur- och fritidsverksamheter? Det var den stora frågan som dominerade oktobers sammanträde för kommunfullmäktige i Botkyrka.

  • Publicerad 05:11, 8 nov 2021

Kultur, pengar och kultur igen var snackisarna när Botkyrkas högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, samlades under förra veckan.

Olika syn på hur kommunen ska finansiera Subtopia mellan kommunens två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, bäddade för debatt mellan oppositionsrådet Willy Viitala (M) och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

– Som privatperson kan jag uppskatta mycket av det som produceras i området, men som moderat vill jag att våra och andras skattemedel går till det som är välfärdens kärna, sa Willy Viitala.

– Vi har olika syn på kulturen och vilket värde kultur har i att bygga ett demokratiskt samhälle. Jag ser Subtopia som en viktig plats där många Botkyrkabor och ungdomar får sin första kontakt med cirkus, Fanzingo eller Changers hub, där man också för möjlighet att vara med och bidra och berätta sin historia, svarade Ebba Östlin.

Pengar, pengar, pengar

När delårsbokslutet skulle presenteras tog Willy Viitala (M) återigen ordet:

– Vi behöver påskynda en gentrifiering. Fler villor, radhus och bostadsrätter, gärna sjönära. På så vis få ett inflöde av skattemedel och skattebetalare som höjer skattekraften istället för att sänka den.

Majoriteten valde dock att inte nappa på detta.

Kultur – en vattendelare

Pengar för hyresfria månader för Botkyrkas föreningar visade sig också vara en vattendelare mellan partierna.

– Självklart ska vi stötta föreningarna i pandemins effekter, men vi anser att föreningsbidrag endast ska gå till barn, unga, funktionsnedsatta och seniorer. Vuxna, fullt friska, bör kunna bära sina egna kostnader för fritidsaktiviteter, säger Stina Lundgren (M).

Miljöpartiets gruppledare, Deniz Bulduk, var av en annan åsikt.

– Våra bidrag går inte till någon vuxenverksamhet. Du kan vara lugn med det.