Många Vaxholmspendlare tar båten till stan. Foto: Mostphotos

Waxholms-pendeln fortsätter gå hela hösten

De extra avgångarna mellan Vaxholm och Strömkajen var en succé – och nu körs de även i höst.

  • Publicerad 08:03, 12 sep 2018

När SL-kortet började gälla på båtlinjen mellan Vaxholm och Strömkajen, ”Vaxholmspendeln” , den 3 september exploderade antalet resenärer. En nära nog fördubbling på alla avgångar, och en tredubbling på vissa, mot under sommaren.

Sommartid har linjen två turer på morgonen och tre på eftermiddagen. På höstturlistan brukar antalet avgångar halveras.

Otroligt roligt

Gustav Hemming

Men inte i år. Nu behålls alla turerna, fram till den 9 december. Det är så länge som försöket med SL-kort på Waxholmsbolagets båtar pågår.

– Det är otroligt roligt att se att SL-kortsförsöket har den positiva effekt vi önskat. Desto fler som väljer att resa på våra vattenvägar minskar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken på land. Vi vet att bra båtförbindelser gör att fler väljer att ställa bilen och resa kollektivt, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Lunchbåten kvar

Avgångarna klockan 06.40 och 07.05 från Vaxholm blir nu kvar, och på eftermiddagarna går tre turer tillbaka. En avgång vid lunchtid behålls också.

Försöket med SL-kort på Waxholmsbåtarna inleddes den 9 januari och pågick till den 29 april, och lockade många resenärer.

Extra för den gångna säsongen har även varit att trafiken mellan Vaxholm och Stockholm, via Nacka och Lidingö, pågått hela vinterperioden, och haft extra morgontur och kvällstur.