Wanngård (S): ”Inte ett Stockholm för alla längre”

En klassiskt högervridning av Stockholm. Så beskriver oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) den grönblå budgeten. – Man prioriterar skattesänkningar, utförsäljningar, avgiftshöjningar och sparar på de absolut svagaste grupperna. Det gör mig oerhört provocerad, säger hon.

  • Publicerad 12:51, 14 nov 2018

Wanngård nämner två exempel på neddragningar för svaga grupper som hon är kritisk mot.

– Man sparar på det socioekonomiska tillägget i de förskolor som har de tuffaste utmaningarna. Det slår framförallt mot ytterstaden. Och man sparar också på funktionshindrade som inte får samma ökningar som övriga verksamheter i stan, säger Karin Wanngård (S).

– Jag blir dels ledsen för de stockholmare som råkar ut för det här, men också oerhört provocerad av att man sänker skatten och att det går före välfärdsinvesteringar.

Fler ska betala skatt

Finansborgarrådet Anna König Jersmyr menar att skattesänkningen finansieras genom att stockholmarna blir fler och därmed betalar mer i skatt. Ett argument som inte håller, enligt Wanngård.

– Fler invånare innebär också fler som behöver förskola, skola och omsorg. Skattesänkningar slår i förstaläget mot dem som har allra störst behov. Nu slår de mot funktionsnedsatta. I nästa läge ger de sig på andra grupper. Det här är en typisk högerbudget.

Fler invånare innebär också fler som behöv förskola, skola och omsorg.

Karin Wanngård (S)

Karin Wanngård säger också att budgeten innebär minskat bostadsbyggande och att majoriteten genom ägardirektiv till de kommunala bostadsbolaget öppnar upp för fler utförsäljningar av kommunala hyreslägenheter.

– Man säljer ut hyresrätter som vi så väl behöver, och pressar samtidigt bort människor som inte har råd att köpa på bostadsmarknaden. Det är tydligt att det inte är ett Stockholm för alla längre. Nu är det ett Stockholm som ger möjligheter för dem som har råd.

Saknade besked om Bromma

Karin Wanngård tycker även att budgeten borde ha innehållit någon markering kring Bromma flygplats framtid. S anser som bekant att flygplatsen bör avvecklas och ge plats för cirka 35 000 nya bostäder.

– Jag tycker att man åtminstone borde ha skrivit in att Bromma är ett expansivt stadsutvecklingsområden, men det har jag inte sett till.

Hon pekar också på minskade klimatinvesteringar med 100 miljoner.

– Det här är ingen långsiktigt hållbar miljöpolitik. Fladdermusholkar i all ära, men det är inte det som rädda klimatet på sikt. Då måste man stå upp för att lägga ned Bromma flygplats, att satsa miljarder på klimatsmarta lösningar som håller över tid. Inte plakatpolitik.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i stadshuset, är kritisk mot det i budgeten som hon beskriver som stora nedskärningar inom det arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter som staden bedrivit den senaste mandatperioden.

Bland annat försvinner ambitionerna att fördela resurser jämställt med hjälp av könsuppdelad statistik.

– Samtidigt försvinner stödet till kvinnors och ungas organisering, satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa samt kampen mot rasism i skolan, säger hon.

Den nya majoriteten lägger också ner kansliet för mänskliga rättigheter och rådet för för mänskliga rättigheter i dess nuvarande utformning.

– Och det i en tid då antidemokratiska krafter och nationalism är på frammarsch.