Karin Wanngård (S)/Salam Kurda, företagare, och Anna König Jerlmyr (S). Foto: Mitt i

Wanngård (S) dissar M:s idé om ny polislag

Oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M) vill införa en ny brottsrubricering: ”antisocialt dominansbeteende” för att få bukt på gäng som stör. Finansborgarråd Karin Wanngård (S) tycker att polisens uppgifter redan är tydliga i polislagen.

  • Publicerad 17:33, 22 aug 2018

När oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M) var i Husby för att träffa handlarna i fredags pratade de bland annat om hur Husby centrum kan bli tryggare.

Anna Köning Jerlmyr vill bland annat uppdatera polislagen för att kunna komma åt ungdomsgäng  som tar över i centrum och lanserar begreppet ”antisocialt dominansbeteende”.

– Antisociala dominansbeteenden handlar om oönskade beteenden i det offentliga rummet, som högljuddhet, provokation, hotfullhet och grov hänsynslöshet till sin omgivning. I praktiken handlar det om framför allt gäng av killar och unga män i utsatta områden, men också på andra håll runt om i staden, som tar över bibliotek och dominerar torg. Kontinuerligt och avsiktligt sprider de en känsla av otrygghet omkring sig, säger Anna König Jerlmyr.

Omhänderta stökiga barn

Förslaget innebär att polis ska kunna omhänderta barn under 18 år och sedan hämtas av föräldrar om de betett sig stökigt i grupp.

– I dag har vi ett rättssystem som inte fungerar för att hantera gängen, säger hon.

Finansborgarråd Karin Wanngård (S) tycker inte att polislagen behöver nya inslag.

  Polisens uppgifter är tydliga i polislagen. De ska förbygga, förhindra och ingripa mot brottslig verksamhet och störningar mot den allmänna ordningen. Istället för symbolpolitik anser jag att samhället måste använda sig av kraftfulla insatser för att skapa trygghet. Det gör vi genom ett helhetsgrepp genom stärkta resurser och medel till polisen, stadens mobila team av ordningsvakter, upprustning av otrygga stadsmiljöer och satsningar på det socialt brottsförebyggande arbetet, säger hon.