Lovar inget. Karin Wanngård kan inte lova några mer pengar för att finansiera sin nya förskolereform. Foto: Sanna Källdén

Wanngård lovar inga mer pengar till sin förskolereform

Förskolepersonalen är orolig för att den nya reformen ska ge ökad press. Men finansborgarrådet Karin Wanngård (S) kan inte lova några mer pengar till förskolan.

  • Publicerad 16:38, 22 sep 2016

– Det är klart att jag tar till mig deras oro men jag är övertygad om att det här kommer att bli väldigt bra, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Förslaget att även barn vars föräldrar är föräldralediga med ett yngre syskon ska ha rätt till förskola på heltid har stött på patrull från både förskolepersonal och tjänstemän. Det har varnats för både högre arbetsbelastning och att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera personal. Men några mer pengar för att sjösätta den nya satsningen kan finansborgarrådet Karin Wanngård (S) inte lova. Åtminstone inte i nuläget.

– Vi är mitt uppe i ett budgetarbete. Men det skulle förvåna mig om vi inte höjer förskoleschablonen, alltså den summa som förskolan får per förskolebarn. Men det finns ingen extra summa avsatt för det här, säger hon.

Personalen i förskolan är redan hårt pressad och har höga sjuktal, är det då rätt att genomföra en sån här satsning?

– Det är en hög arbetsbelastning i förskolan och så har det sett ut en längre tid. Att få fler att utbilda sig och vilja arbeta i förskolan är något vi arbetar på.

Hade det inte varit bättre att avvakta med den här satsningen tills man kommit längre i det arbetet?

– Jag tycker att det är rimligt att kunna hålla minst två bollar i luften samtidigt och det kan jag. Jag ser både hur viktig förskolan är för alla barn samtidigt som jag jobbar för att vi ska få fler som vill jobba inom förskolan.

Karin Wanngård säger att man noggrant kommer att följa vilka effekter det nya förslaget får. Men hur mycket den nya satsningen kan komma att kosta vet hon inte.

– Det har jag ingen uppfattning om. Vi har ingen bra jämförelse för ingen kommun erbjuder heltid för föräldralediga idag. Jag vill att vi går i bräschen för att fler kommuner ska erbjuda den här möjligheten.

LÄS ÄVEN:

Massiv kritik mot heltid i förskolan