Gravarna på Fornudden ska få sällskap av vitsippor. Foto: Mostphotos

Vitsippor ska rädda gravar

Vitsippor ska ge längre liv åt formlämningarna längst söderut på Fornudden. Området ska vara avspärrat i ett år.

  • Publicerad 14:58, 12 apr 2021

Längst söderut på Fornudden finns det gravar från yngre järnåldern. För att skydda och bevara fornlämningarna har kommunen röjt från sly i området och fällda träd har blivit till nya sittplatser.

Nu har gravarna spärras av för att det ska sås vitsippor i området. "Utan markvegetation eroderar och förstörs gravarna", skriver kommunen på sin hemsida.

Avspärrningarna kommer vara kvar ett år för att blommorna ska kunna bilda rötter, men det går att ta sig ut på udden via en stig.