Vitabergs-parken rustas upp

  • Publicerad 13:22, 11 feb 2013

Södermalm Flera grönområden på Söder behöver rustas upp de kommande åren, stadsdelen begär nu 14,9 miljoner kronor från staden.

Det är bland annat Lilla Blecktornsparken som ska byggas om, de båda byggnaderna på området ska bort och det ska bli lättare att spontant utöva sporter i parken. Vitabergsparken ska få nya trätrappor vid ingångarna samt bättre belysning. Åtgärderna är framtagna av trafikkontoret för åren 20142016. I år kommer bland annat den sista biten av Södermalmsallén att färdigställas.