Ny entré. Vy från pendeltågsstationen. Detta är en visionsbild och alltså ingenting beslutat. Foto: Illustration: Tovatt Architects and Planners AB

Visionen: Så blir nya Campus Flemingsberg

Ett nytt Harvard. Det är byggbolaget Byggvestas ambition i Flemingsberg – en stadsmiljö där boende och studier blandas. Nu har de precis tecknat ett avtal om 450 nya bostäder i det framväxande campusområdet vid Södertörns högskola.

  • Publicerad 18:37, 25 jun 2018

Det slogs på den stora trumman när Marcus Svensson, vd Byggvesta Development, besökte Huddinges morgonsoffa i februari:

– Vi ska vara med och bygga ett nytt Harvard, men på svenskt sätt. Flemingsberg är en skinande pärla i ett fruktansvärt starkt pärlband: Uppsala, Arlanda, Stockholm city, Flemingsberg, Södertälje, sade han då.

Nu är ytterligare ett steg taget för att förverkliga den visionen. Knappt 450 student- och forskarbostäder står redan klara och i förra veckan beslutade Huddinges kommunstyrelse att ta fram en ny detaljplan för campusområdet. Nu är planen att bygga ytterligare 450 bostäder, fler lokaler för högskolan samt en förskola för 80–100 barn.

Ny front mot Huddingevägen

Förutom en ny detaljplan tecknades intentionsavtal med byggbolaget Byggvesta AB och Stiftelsen Clara som ansvarar för utvecklingen av högskolan.

Planområdet sträcker sig från entrén till högskolan vid pendeltåget och söderut längs med Huddingevägen. Idag är det huvudsakligen skog och kuperad mark i området.

Tanken är att skapa en helt ny front ut mot Huddingevägen. Där det idag bara är berg och en ingång till rulltrappan kan det komma att byggas höghus för bostäder och högskola. Dessa planer är än så länge bara på idéstadiet och flera arkitektbyråer har inkommit med förslag.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Visionsbilder från ett av tre förslag:

Det är klart att det fortfarande kommer vara svårt att få nysvenskar till förlängda studier. Men ju mer vi inkluderar staden med campusområdet desto större sannolikhet blir det att nysvenskar hittar dit.

Flemingsberg – ett svenskt Harvard

Den nya detaljplanen beräknas vara färdig för beslut i kommunfullmäktige hösten 2020. Totalt ska detaljplanen möjliggöra för 2000 bostäder i campusområdet som ska omvandlas till stad.

– Det är klart att Harvard är mycket äldre, men på samma sätt ligger det lite utanför city, men har ändå känslan av en stadskärna. Den här typen av stadslikt campus har vi inte sett i Sverige förut, säger Marcus Svensson.

Södertörns högskola har funnits i Flemingsberg sedan 90-talet och var tänkt att lyfta hela det gamla miljonprogramsområdet. Men fortfarande drar Hälsovägen en skiljelinje mellan det akademiska Flemingsberg på ena sidan och Flemingsberg med socioekonomiska utmaningar på den andra.

Kan det nya campuset göra skillnad?

– Det är klart att det fortfarande kommer vara svårt att få nysvenskar till förlängda studier. Men ju mer vi inkluderar staden med campusområdet desto större sannolikhet blir det att nysvenskar hittar dit, säger Marcus Svensson.

Nu planeras i huvudsak student- och forskarbostäder i området. Men planen är ändå att i slutändan skapa en blandad stad med flera boendeformer.

Foto: Illustration: Tovatt Architects and Planners AB