I nedre högerkant av bilden syns Huddingestation och korsningen Huddingevägen/Hälsovägen med Regulatorbron som går över järnvägen bort mot Visättra. Längst till vänster ser man det yttersta huset på Terapivägen. Som vi ser går järnvägen – i Fabeges vision – in i en tunnel under den nya staden. Foto: Fabege AB

Visionen: Så blir nya affärsstaden i Flemingsberg

På ett decennium ska Flemingsbergsdalen förvandlas till ett internationellt affärscentrum med höga hus, kontor, hotell och nattliv. Nu har de första bilderna på hur staden är tänkt att se ut publicerats.

  • Publicerad 09:17, 13 aug 2019

I augusti 2018 presenterade Huddinge kommun och ett konsortium av byggbolag ledda av Fabege för första gången sina planer på att förvandla området intill Flemingsbergs station till Stockholms nya affärscentrum söder om stan. Den nya affärsstaden har fått arbetsnamnet Stockholm South Business District, ett namn som har fått utstå kritik och i vissa fall hånfulla gliringar.

Sanningen om Flempans hånade namnbyte

Däcka över järnvägen

Med den nya stadsdelens höghus och täta stadsbild är tanken att Flemingsberg ska växa till en kommundel med 50 000 invånare och 50 000 arbetsplatser fram till 2030. På de nya visionsbilderna ser vi hur staden är tänkt att växa fram på pendelparkeringen i Flemingsbergsdalen och i det industriområde som ligger intill. Mest spektakulärt är kanske att man vill däcka över järnvägen och bygga höghus hela vägen ut till Huddingevägen.

Foto: Fabege AB

Än så länge är dock ingen bebyggelse beslutad, vilket Fabege är noga med att poängtera.

Innan det börjar byggas ska Huddinge kommun anta ett nytt planprogram för området. Programmet väntas gå ut på samråd i höst. Efter det ska detaljplaner tas fram och beslutas om och först efter det kommer spaden kunna sättas i marken.

Ny jättearena

Förutom kontor, hotell och bostäder är tanken att det nya Flemingsberg ska innehålla handel, restauranger och underhållning. Det finns bland annat planer på en ny jättearena à la Globen för konserter och idrottsevenemang. Det är dock ingenting som syns på de nya visionsbilderna.

Här kan Stockholm få ett nytt Globen

Foto: Fabege AB

– Absolut. En arena för konserter och möjligen hockey är absolut aktuellt, just nu pratar vi om en arena för 16 000 åskådare. Men jag vill understryka att det här endast är på ritbordet, vi kan inte lova någonting och ingenting är spikat, sade Fabeges vice vd Klaus Hansen Vikström till HuddingeDirekt innan sommaren.

"Framtida kommunikativt drömläge"

I sin reklam för projektet skryter Fabege om Flemingsbergs "framtida kommunikativt drömläge" – med 9 minuter till City, 14 minuter till Arenastaden i Solna, 29 minuter till Arlanda och 28 minuter till Skavsta flygplats. Fabege utgår i detta scenario ifrån drömmen om ett snabbtåg som skulle koppla samman dessa fem platser.