Under saneringsarbetet kommer vissa delar av Vinterviken att spärras av. Foto: Johanna Kämpe

Vinterviken saneras från gifter i sommar

Marken i Vinterviken är förorenad av rester från Alfred Nobels fabrik. Nästa vecka inleds arbetet med att sanera området. – Det är hela gräsytan från restaurangen och ner till viken, strandnära sediment och delar av marken vid norra strandkanten som vi ska arbeta med, säger Anna Ingels på exploateringskontoret.

  • Publicerad 05:00, 5 jun 2019

Vintervikens giftiga mark ska saneras. Redan nästa vecka börjar förberedande arbeten och under sommaren börjar förorenad jord schaktas bort och erosionsskydd ska sättas ut på norra stranden.

Måndagen den 10 juni finns entreprenören och representanter från staden på plats i Vinterviken för att svara på frågor mellan klockan 18 och 19. Samlingsplats är gräsytan mellan restaurang Winterviken och vattnet.

– Vi har fått ganska mycket frågor om vad som ska hända. Vi tycker att det är bra att vara på plats och svara på frågor. Vi hoppas att det kommer medborgare som är intresserade av arbetet. Det känns väldigt bra att saneringsarbetet blir av, säger Anna Ingels, kommunikatör på exploateringskontoret.

Sanerar på land och i vattnet

Under tiden kommer vissa områden att spärras av. Planen är att schaktarbetet börjar i juli.

– Hela gräsytan från restaurangen och ner till viken och strandnära sediment som ska saneras samt delar av marken vid norra strandkanten som ska saneras och få erosionsskydd. Det kommer att gå att besöka och promenera i delar av området och passagen mot Örnsberg kommer troligtvis vara öppen hela tiden. Passagen mot Rävudden kommer dock behöva stängas av under perioder, säger Anna Ingels på exploateringskontoret.

Saneringen ska göras vid rosamarkerat område. Blått område är trädgårdar som planeras att saneras nästa år. Illustration: Stockholms stad

Förutom stranden och gräsytorna ska även sjöbotten saneras.

– Vi ska göra åtgärder i vattnet, ut till två och en halv meters djup.

Under tiden kommer bryggan och stranden vara avspärrade och det kommer inte att gå att bada där då.

Inte farligt att vistas i Vinterviken

Hur farligt är det att vara i området?

– Det är inte generellt farligt att besöka Vinterviken. Hälsorisken är främst kopplad till intag av jord, men att promenera är ingen fara, säger Anna Ingels.

Saneringsarbetet beräknas pågå fram till nästa sommar.