Badsugen? I juni hoppas staden att man ska kunna öppna den lilla stranden och solbryggan. Foto: Elina Lundberg

Vinterviken öppnas upp i sommar

Nu är den giftiga jorden borta och nya träd och växter planteras i Vinterviken. I sommar hoppas staden öppna stranden, solbryggan och den stora gräsmattan igen.

  • Publicerad 12:30, 22 apr 2020

Sen i somras har stora delar av området runt Vintervikens vatten varit inhägnat när gamla föroreningar som bly, arsenik, koppar och zink har grävts upp och fraktas bort från det populära grönområdet.

Nu har saneringsarbetet nått sin slutfas och Vinterviken håller på att återställas.

– Det som återstår är arbeten som plantering av träd, gräs och annan växtlighet, säger Johan Olsve, miljöspecialist och projektledare på exploateringskontoret.

Vinterviken grävs upp – mitt i sommaren

Runt 100 nya träd ska sättas. De flesta ska vara på plats innan juni när det är dags för slutbesiktning. Om allt ser bra ut då kommer den lilla stranden och solbryggan på Rävudden att öppnas upp. Några officiella badplatser blir platserna inte, utan bad kommer ske på egen risk precis som innan.

Trädgårdar måste grävas upp

På den stora gräsmattan ska det planteras nytt gräs i maj, men picknick-besökare får ge sig till tåls och vänta ytterligare ett par månader innan de kan breda ut filtarna.

– Gräset behöver etablera sig tillräckligt för att tåla belastning innan vi kan öppna upp ytan. Vår förhoppning är att det kan göras under juli månad men det är bland annat beroende av väderförhållanden om vi kan hålla det, säger Johan Olsve.

Under sensommaren hoppas staden komma igång med saneringen av trädgårdarna vid de tre bostadshusen som ligger i området. Husen, som har flera privatbostäder, behöver inte evakueras men de boende kan inte vänta sig någon kompensation för saneringsarbetet, uppger Johan Olsve.

– De kommer naturligtvis ha tillgång till sina bostäder under den här tiden, men alla ytor som saneras ägs av staden och finansieras av statliga bidrag så nej, inga hyresgäster kompenseras, säger han.

Nästa etapp. Trädgårdarna vid tre bostadshus i Vinterviken ska saneras. Foto: Elina Lundberg

Stor sanering

Gamla industrier har gjort att marken i Vinterviken varit kraftigt förorenad.

Nu har runt 15 000 kubikmeter jord transporterats bort.

En del av det, cirka 500 kubikmeter, är muddermassor som schaktats i vattnet.

Staden har fått bidrag från Naturvårdsverket för att utföra saneringen.

 

Visa merVisa mindre