Grävs upp. Gräsmattan i Vinterviken måste saneras. Det här är ett av flera områden som staden kommer att spärra av i sommar. Aspuddsbon Ann-Marie Olsson, 54, blir förvånad när hon får höra om mängden gift som ska tas bort. Foto: Sacharias Källdén

Vinterviken grävs upp – mitt i sommaren

30 000 ton giftiga jordmassor ska grävas upp i Vinterviken. I sommar startar saneringen. Så här påverkas boende, promenadstråken, solbryggan, restaurangen och atlejéerna.

  • Publicerad 19:00, 14 maj 2019

Bly, arsenik, koppar, zink och andra föroreningar från de gamla industrierna i Vinterviken ska snart grävas upp och köras bort från det populära grönområdet. Stadens saneringsarbete av de giftiga jordlagren väntas dra igång i juli.

Det är ytor kring restaurang Winterviken, på den stora gräsmattan ner mot vattnet, vid den lilla stranden och på en sträcka längs med vattnet ut mot Rävudden som berörs.

Arbetsområdena, där grävmaskiner tar bort förorenad jord och fyller igen hålen med nya jordmassor som körs in till Vinterviken, kommer att spärras av. Exakt när olika delar hägnas in är ännu inte helt klart.

Det mesta håller öppet

Stadens mål är att de populära promenadstråken ska hållas öppna under större delen av arbetstiden, men två passager kommer stängas vid två olika tillfällen. Det är parkvägen längs stranden ut till Rävudden och passagen mellan vattnet och konstnärsateljéerna.

Staden förbereder jättesanering i Vinterviken

Alla bostäder och arbetsplatser i området ska kunna nås och staden planerar för att Söderkajak ska kunna köra uthyrning som vanligt. Däremot kommer solbryggan vid Rävudden att spärras av.

Jobben vid restaurang Winterviken ska dra igång kring den 8 juli och pågå i fyra veckor. Det ska saneras kring byggnaden och på en del av gräsytan utanför restaurangen, men uteserveringen ska inte röras.

– Kaféet planerar hålla öppet under sommaren men exakt hur vägen in till restaurangen kommer se ut under saneringen får vi stämma av med entreprenören, säger Johan Olsve, miljöspecialist på exploateringskontoret.

Pågår till nästa vår

Staden räknar med att de stora arbetena i området fortsätter fram till mars 2020. Sen återstår finplanering och beläggningsarbeten fram till juni. Då ska de allmänna ytorna vara helt färdiga. Efter det väntar arbetet med att sanera folks trädgårdar. Det blir ett eget projekt som görs nästa år.

Byggtrafiken, som ska köra bort gammal jord och transportera in nya massor, kommer att gå via Vinterviksvägen och Blommenbergsvägen.

En del av sjöbotten vid stranden ska också saneras men vad som ska hända med de misstänkta gifttunnorna som hittats längre ut i vattnet är oklart.

Här är allt äckligt som hittats i Vinterviken

En undersökning av botten har startats men den är inte klar ännu. Resultatet kommer inte påverka sommarens sanering.

Karta. Den här bilden visar i stora drag i vilka områden staden kommer att arbeta. Sanering ska ske i alla färgade områden. Mer exakta detaljer för trädgårdarna (blå) kommer arbetas fram under året. Viken är till vänster i bild och restaurangen högst upp till höger. Foto: Stockholms stad

Är Vintervikens jord farlig?

Så här bedömer staden riskerna i Vinterviken:

Det är inte farligt att vara i Vinterviken, till exempel på gräsmattorna, eftersom föroreningarna ligger längre ner i jordlagren.

Däremot är rådet att inte gräva i marken och att se till att barn inte stoppar jord eller sand i munnen. Hundar bör inte slicka på marken eller äter jord.

Att bada i Vinterviken innebär ingen risk.

Visa merVisa mindre

Stängs av. Solbadarnas favoritbrygga kommer att spärras av i sommar. Foto: Sacharias Källdén

Saneras. Vintervikens mark ska grävas upp och jorden ska ersättas med ny. Poängen är att sanera marken på gifter som bly och arsenik. Foto: Sacharias Källdén

Foto: Sacharias Källdén

Ann-Marie Olsson, 54, med hunden Alvin har bott i Aspudden i flera år och rör sig dagligen i området. Hon kände inte till att området var så fullt av gifter.

– Jag trodde det var mer på djupet. Men jag är inte orolig, då får man väl hitta andra ställen att röra sig på. Huvudsaken är att de gör det dem ska och att det blir bättre, säger hon.