Viloparken ska bli ännu vackrare och tryggare

Viloparken ska få nya rododendronbuskar och nya sittplatser. Samtidigt som sly och vissa träd ska bort. Nu vill staden höra medborgarnas åsikter om åtgärderna.

  • Publicerad 15:48, 22 aug 2016

För att Viloparken i Enskededalen/Kärrtorp ska kunna skänka ro även i fortsättningen måste en rad naturvårdande insatser göras. Det slår stadsdelsförvaltningen fast på sin webbsajt.

Enligt förslaget bör vissa träd huggas ner för att ge andra mer värdefulla träd chans att utvecklas. Ta bort sly, öppna upp gläntor och skapa siktlinjer ingår också i planeringen.

Dessutom vill staden göra parken mer attraktiv genom att plantera nya rododendronbuskar och anlägga nya sittplatser. Parken ska också bli tryggare att gå igenom och vistas i, enligt planerna.

I morgon tisdag den 23 augusti, klockan 16-18, finns representanter från staden på plats i parken för att visa förslag på åtgärder och ta del av invånarnas synpunkter. Träffpunkten är vid den öppna gräsytan intill Hemmet för gamla.