Här rinner orenat vatten ut i Farstaviken från Villeroy och Boch. (Arkivbild). Foto: Julio C Saint Just

Villeroy och Boch vill fortsätta med orenade utsläpp

Villeroy och Boch Gustavsberg AB släpper ut förorenat lakvatten från sin gamla tipp i Ekobacken. Företaget vill fortsätta med de orenade utsläppen i Farstaviken även efter nyår. Men Värmdö kommuns miljöinspektör föreslår att politikerna säger nej.

  • Publicerad 15:22, 4 nov 2019

Mitt i har tidigare berättat om de orenade utsläppen från Villeroy och Bochs tipp i Ekobacken.

Farsta Slottsviks samfällighetsförening med 400 fastigheter har krävt ett stopp. Värmdö kommun har krävt att företaget senast 2019 ser till att utsläppen inte är så förorenade att de påverkar vattnet i Farstaviken negativt.

Vill fortsätta med orenade utsläpp 2020

Men Villeroy och Boch har begärt anstånd. Förtaget vill fortsätta med de orenade utsläppen även efter årsskiftet och fortsätta att utreda behovet av rening.

Frågan tas upp av Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd på tisdagen.

Föreslås förbjuda orenade utsläppenv

Miljöinspektör Nina Hertzberg föreslår att politikerna förbjuder Villeroy och Boch att släppa ut orenat lakvatten från sin deponi.

Företaget föreslås senast den 15 december presentera en provisorisk reningsteknik där man eftersträvar nollutsläpp av zink, kadmium, arsenik och bly.

Senast den 1 april 2021 föreslås företaget redovisa en permanent reningsteknik.