Marianne Jarnhed vid Farstaviken dit Villeroy och Boch leder ut orenat lakvatten från porslinsfabrikens gamla tipp i Ekobacken. Foto: Hanna Lilja

Villeroy & Boch överklagar – tycker ej utsläpp behöver renas

Villeroy och Boch överklagar Värmdö kommuns förbud att släppa ut orenat lakvatten i Farstaviken efter årsskiftet. Företaget har låtit göra en utredning och konstaterar att utsläppen har minskat kraftigt och inte skadar miljön.

  • Publicerad 05:00, 6 dec 2019

JM överklagar – vill inte rena utsläpp från krossen i Ekobacken

Från det runda konferensrummet i Tornhuset kan Marianne Jarnhed se solen glittra i Farstaviken. Där släpper Villeroy och Boch ut orenat lakvatten från porslinsfabrikens gamla tipp i Ekobacken.

I november förbjöd Värmdö kommun Villeroy och Boch att fortsätta med de orenade utsläppen.

✔️ Senast den 15 december ska företaget presentera en provisorisk reningsteknik.

✔️Fortsätter utsläppen den 1 januari 2020 väntar vite om 40 000 kronor i månaden.

✔️Den 1 april 2021 ska en permanent lösning presenteras.

”Vi har överklagat beslutet i sin helhet”

Hittills har Villeroy och Boch inte kommenterat kommunens beslut. Nu överklagar företaget till länsstyrelsen.

– Vi överklagar beslutet i sin helhet. Vi har vidtagit flera åtgärder som faktiskt gett effekt och ser därför inte att rening av lakvattnet skulle ge ytterligare effekt, säger Marianne Jarnhed, vice vd vid Villeroy och Boch Gustavsberg AB.

Men blir inte vattnet renare om ni renar det?

– Myndigheterna kan ju besluta att allt dagvatten ska renas och att det ska vara destillerat vatten som rinner ner från körbanorna. Men det är ju inte möjligt.

Minskade metallhalter efter övertäckning av tippen

I länsstyrelsens rapport om efterbehandling av förorenade områden i länet, 2018-2020, graderas Farstaviken som riskklass 1. Det innebär att området utgör en ”mycket stor risk” för miljön och människors hälsa.

Villeroy och Boch har låtit företaget Cowi undersöka riskerna med utsläppen av lakvatten. Enligt miljökonsulternas granskning står lakvattnet från tippen endast för 0,4 procent av allt vatten som totalt rinner ut i Farstaviken.

Marianne Jarnhed vid porslinsfabrikens gamla tipp i Ekobacken varifrån lakvattnet leds ut i Farstaviken. Foto: Hanna Lilja.

Grafitgrå stenkross krasar under Marianne Jarnheds skor när hon går över Villeroy och Bochs tomt på Ekobacken. På marken intill tränger spretigt grönt ogräs upp. Här är porslinsfabrikens gamla tipp.

Hon framhåller att flödena av lakvatten härifrån har halverats och att metallhalterna  minskat rejält efter att företaget täckte över tippen 2012 och 2013 och den intilliggande tomten 2018.

Hittade 40 borrhål i röret

I december 2018 upptäckte Villeroy och Boch omkring 40 borrhål i röret som leder lakvattnet från från Ekobacken till Farstaviken.

Värmdö kommun nekar till att haft sönder röret som leder lakvattnet från den gamla tippen i Ekobacken till Farstaviken. Foto: Hanna Lilja.

– Vi uppdagade det när vi gjorde en grundlig filmning av hela röret, säger Marianne Jarnhed.

Villeroy och Boch tror att skadorna uppkom vid ett schaktningsarbete som Värmdö kommun utförde 2010. Men Värmdö kommun nekar till att ha skadat röret.

Ser också över möjligheter att rena vattnet

Sedan röret lagades i juni i år har Villeroy och Boch uppmätt betydligt lägre värden av kadmium, zink och arsenik. Företagets slutsats är att övertäckningen av tomten och reparationen av röret har varit tillräckliga åtgärder, lakvattnet riskerar inte miljön i Farstaviken och behöver inte renas.

Samtidigt som Villeroy och Boch överklagar undersöker företaget möjligheterna att rena lakvattnet med hjälp av ett portabelt reningsverk. Ifall länsstyrelsen ger Värmdö kommun rätt.

– Naturligtvis kikar vi på möjligheterna kring de här portabla reningsverken parallellt. Vi sitter inte med armarna i kors, säger Marianne Jarnhed.

Fakta

Slamm från porslinsfabrikens reningsverk

Sedan 1825 har porslin tillverkats i Gustavsberg. Processvatten med höga halter av zink, bly, tenn och kadmium släpptes rakt ut i Farstaviken.

1968 installerades ett reningsverk och slammet deponerades på Ekobacken, en tipp som tidigare använts till hushållsavfall.

2008 stängde deponin och länsstyrelsen krävde att Villeroy och Boch ”vid behov” skulle rena lakvattnet som leddes från tippen till Farstaviken senast 2013.

2012 och 2013 täckte Villeroy och Boch över deponin. 2018 täckte företaget över den intilliggande tomten.

Värmdö kommun gav Villeroy och Boch anstånd att utreda behovet av rening först till 2015 och sedan till 2019.

I december 2018 hittade Villeroy och Boch ett 40-tal borrhål i röret som leder bort lakvattnet. Företaget anser att skadorna på röret gjort att flöden av och metallhalter i lakvattnet kraftigt överdrivits. Företaget ville därför fortsätta att utreda behovet av rening fram till andra kvartalet 2021.

I november sa Värmdö kommun nej till ytterligare anstånd. Från den 1 januari kräver kommunen att Villeroy och Boch renar lakvattnet annars tvingas företaget betala ett vite om 40 000 kronor i månaden.

Nu överklagar Villeroy och Boch kommunens beslut till länsstyrelsen.

Visa merVisa mindre