Sjättenovembergatan, i riktning mot Älvsjövägen. Foto: Märta Lefvert

Villakvarter i Älvsjö ska omvandlas

Triangeln Sjättenovembervägen-Johan Skyttes väg-Älvsjövägen kommer att förändras rejält. 220 nya bostäder planeras, där det i dag finns villor.

  • Publicerad 06:40, 22 mar 2021

Det viktiga är att området ska ingå i en helhet ihop med andra projekt
.

Vid sitt senaste möte antog stadsbyggnadsnämnden ett start-pm för ännu ett byggprojekt i Älvsjö. Den här gången gäller det kvarteret Kavelbron. Där har sex villaägare avtalat om försäljning med byggherrarna Storstaden Bostad och Xedra Utveckling AB.

Villorna ska rivas för att ge plats åt fyra hus med totalt 100 bostäder, längs Sjättenovembervägen (på sträckan mellan Älvsjövägen och Johan Skyttes väg) och i korsningen Segervägen-Johan Skyttes väg.

– Det här är ett område där den äldre villabebyggelsen gränsar till mer storskalig bebyggelse nordost om Älvsjövägen. Tanken är att den nya bebyggelsen ska passa in i den miljön, säger handläggaren Annika Lindgren.

Samråd i höst

Stadsbyggnadskontoret har nu börjat arbeta fram ett förslag till detaljplan, som ska ut på samråd hösten 2021. Utöver nya bostäder lägger man vikt vid den service som ska finnas i bottenvåningarna (till exempel kaféer och butiker).

– Projektet överensstämmer väl med stadens översiktsplan. Där ingår att göra Johan Skyttes väg till en livligare stadsgata. Utifrån det bedömer stadsbyggnadskontoret att också den del av Sjättenovembervägen som går längs kvarteret Kavelbron är lämplig att utveckla, säger Annika Lindgren.

De 220 bostäderna planeras i triangeln Sjättenovembervägen–Älvsjövägen–Johan Skyttes väg och på även på Lagerbielkes väg.

Totalt 220 bostäder

Sedan tidigare pågår tre andra detaljplanearbeten i triangeln Sjättenovembervägen-Johan Skyttes väg-Älvsjövägen och strax intill, på Lagerbielkes väg. De ska resultera i 120 nya bostäder, sedan villor rivits. Totalt blir det alltså 220 nya bostäder.

Höjden på husen i kvarteret Kavelbron blir varierande. Längs Sjättenovembervägen och Johan Skyttes Väg bedömer stadsbyggnadskontoret att de kan bli tre–fyra våningar höga, samt kanske fyra–fem våningar närmast Älvsjövägen. Längs med Segervägen tänker man sig två till tre våningar plus inredd vind.

"Helheten viktig"

– Vi har inte fler detaljer än så i det här tidiga skedet. Men det viktiga är att området ska ingå i en helhet ihop med de andra byggprojekten i området, säger Annika Lindgren.

Uppmaning om att bevara grönska

Den politiska majoritetet gjorde ett särskilt uttalande, när start-pm:et för kvarteret Kavelbron antogs i stadsbyggnadsnnämnden.

Man anser bland annat att man bör arbeta för att bevara mer grönska under planarbetet och betonar vikten av att arkitekturen ska harmonisera med omgivningen.

Dessutom lyfte man fram vikten av att p-platserna blir tillräckligt många.

Visa merVisa mindre