Villaägare får överklaga flyget

Uppgraderingen av Bromma flygplats kan tas upp i domstol. Kammarrätten har nu meddelat att Transportstyrelsens beslut om att bevilja större flygplan måste prövas.

  • Publicerad 15:01, 18 aug 2014

– Det blir historiskt om vi kan driva det här, säger Pernilla van der Capellen.

Hon bor i Solhem och är talesperson för de sex villaföreningar som överklagade Transportstyrelsens beslut att bevilja uppgradering av Bromma flygplats i december.

Föreningarnas överklagande prövades inte ens i Förvaltningsrätten eftersom den ansåg att uppgraderingen endast är Transportstyrelsens tillståndsärende, och inget myndighetsbeslut.

Nu har dock Kammarrätten i Jönköping kommit till en annan slutsats, och gett föreningarna rätt att få sin sak prövad.

Pernilla van der Capellen är nöjd, men betonar att det är ett första steg.

– Uppgraderingen medför ökad flygtrafik och mer buller. Det är ett stort ingrepp i allas vår vardag som bor här, så självklart borde vi få saken prövad, säger Pernilla van der Capellen.

– Att göra om en liten flygplats till en storflygplats borde i princip kräva ett regeringsbeslut, tillägger hon.

Kammarrättens beslut att ge en förening rätt att driva sina intressen i domstol är unikt i Sverige.

Tidigare har det endast hänt att Naturskyddsföreningen har fått talesrätt i miljöfrågor.

Transportstyrelsen beviljade uppgradering för Bromma flygplats med fler undantag från ­säkerhetsföreskrifterna än ­någon annan flygplats i Europa.

Nu hänvisas överklagandet tillbaka till Förvaltningsrätten.