Villa Söderås ägare backar efter kritiken

Kjell Borking kallar Villa Söderås tomt för en skönhetsmassaker med befästningsvallar. Han fnyser åt Lidingö stads förlikning med ägarna när det gäller de nerhuggna träden. Ägarna VSQ Property AB verkar dock vilja återställa marken.

  • Publicerad 18:06, 4 feb 2016

För två år sedan högg ägarna till Villa Söderås ner träd på kommunens mark. Enligt en undersökning hade 24 träd kapats utan något godkännande från kommunen. Det gjordes en inventering och en kostnadsanalys som slutade med ett skadestånd på 2,7 miljoner kronor. Nyligen kom Lidingö stad och ägarna överens om en förlikning. Resultatet blev att ägarna till Villa Söderås i stället ska betala 950 000 kronor.

Kjell Borking, kontaktperson för Elfviks vänner, är kritisk till beslutet.

– Beloppet har hästhandlats ner från 2,7 miljoner till 0,95 miljoner. Förmodligen täcker inte beloppet parternas advokatkostnader, säger han.

Vad tycker du staden ska kräva av ägarna?

– Det är inte en fråga om virkets värde. Det handlar om att träden ska återställas. Det är ett fullständigt krav att de ska återplantera träden på kommunens mark. De ska återställa det skönhetsvärde som har gått förlorat.

Finns det risk för att detta sänder ut signaler om att det är fritt fram bara man kan betala?

– Det här sänder ut fel signaler. Ägarna till Söderås har inga intentioner att följa reglerna. De kör sitt eget race, säger han.

I fjol schaktades även stora jordvallar på tomten.

Vad tycker du om det?

– Det är rena skönhetsmassakern. De har förfulat miljön. Vallarna måste bort. De har inte fått något bygglov så det där är väldigt konstigt. Det har blivit höga befästningsvallar och tomten liknar nu en försvarsanläggning. Ett rykte säger att det kanske ska bli en rysk flottbas, säger Kjell Borking.

Enligt Kjell Borking har ägarna vanprytt området med att först hugga ner stadens träd och sedan byggt upp stora vallar.

– För oss som bor här ute var Söderås tidigare en fin och vacker oas och öppet för alla. Det fanns en restaurang där och det var en trevlig och lantlig miljö. Nu har det blivit spöklikt.

Pernilla Dufström, chef på tekniska förvaltningen, sa nyligen till Lidingö tidning att ”de kommit överens om ett belopp i stället för att lägga tid på en rättsprocess”.

Kjell Borking anser att staden måste göra något.

– Lidingö kommun måste hävda sin rätt och ägarna måste respektera detta. Jag tror kommunen har gjort så gott man har kunnat. Jag är inte kritisk mot kommunen, däremot är jag kritisk mot ägaren. Det ser verkligen anskrämligt ut, säger han.

Ärendet skulle avgöras i Mark- och miljödomstolen. Men ägarna VSQ Property AB har nu börjat agera i frågan redan innan något beslut är taget. VSQ Property AB har via advokater skickat en skrivelse till Miljö- och markdomstolen för att klargöra vad de ska göra för att återställa marken.

Agneta Tarandi, bygglovschef på Lidingö stad:

– De vill nu återställa marken, enligt deras skrivelse till Mark- och miljödomstolen, och de vill veta vad som ska uppfyllas. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska nu svara på det.

Agneta Tarandi kan dock inte svara på vad Villa Söderås ska användas till och varför ägarna har schaktat upp jorden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har förelagts att skicka ett skriftligt yttrande till Mark- och miljödomstolen och detta tas upp som ett ärende vid nästa nämndmöte den 24 februari.