Utredning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill ha en undersökning om Roslagsbanans utbyggnad. Foto: Sacharias Källdén

Vill utreda Roslagsbanans buller

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill till slutet av 2023 ha en oberoende rapport om miljöpåverkan på Danderydsborna när Roslagsbanan byggs ut.

  • Publicerad 16:17, 14 sep 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill förelägga SL om att starta en oberoende undersökning kring eventuella effekter av Roslagsbanans utbyggnad. Det meddelar ordförande, Elvy Svennerstål (L).

En enig nämnd fattade beslutet, meddelar hon.

– Nu har vi satt ner foten.

Anledningen till föreläggandet är ökad trafik på Roslagsbanan och hur det påverkar närboendes hälsa och miljö. De vill bland annat att man tittar på tekniska lösningar, trafikbelastningar och hastighetsbegränsningar.

Senast den 15 december 2023 vill nämnden att rapporten blir klar.