Vill upphäva reservatet för nya bostäder

  • Publicerad 19:06, 16 feb 2014

JÄRVA Stockholms Handelskammare vill upphäva några av naturreservaten i Stockholms län, bland annat Rinkebyskogen, Järvafältet, Sätraskogen och Masmo­platån.

Anledningen är att man vill bygga fler bostäder. I en ny rapport från Stockholms Handelskammare, visar att restriktioner i praktiken gör att det inte finns någon byggbar mark i Stockholms regionen.

– Bostadsbristen i Stockholm bidrar till att göra regionen mindre attraktiv och den slår direkt mot jobb och tillväxt. Detta är alarmerande. Ännu värre är att mängder av restriktioner även gör att det knappt finns någon byggbar mark kvar i regionen, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.