Sänkning. Trafikverket som nu vill sänka hastigheten på sträckan vid Arninge station till 80 kilometer i timmen. Foto: Stefan Källstigen

Vill sänka hastigheten på E18

Efter att Arninge station byggts klart har trafiksituationen blivit komplicerad enligt Trafikverket som nu vill sänka hastigheten på sträckan till 80 kilometer i timmen. Täby kommun är dock kritiska.

  • Publicerad 10:40, 7 apr 2022

Jag tror inte staten kommer lägga någon större vikt vid vad vi tycker

Från och med söndag den 12 december kan alla norrortsbor resa från den nya stationen Arninge station, med buss och Roslagsbanan.

Stationen ligger bredvid E18 och på grund av att trafikmiljön enligt Trafikverket blivit "mer komplicerad än tidigare" så vill de sänka hastigheten på vägen.

Täby kommun delar dock inte bilden.

– Vi ser inte samma problem, vi har bra påfarter och avfarter från bussdepån. Det är en annan trafiksituation idag, men man behöver inte sänka hastigheten för det, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sänker till 80 kilometer

Förslaget är att ändra högsta tillåtna hastighetsgräns från 100 km/tim till 80 km/tim på sträckan trafikplats Ullna till trafikplats Arninge.

Något som Täby kommun alltså ställer sig kritiska till. De menar att Trafikverket bör utforma vägen så högre hastigheter kan hållas.

– Det är en europaväg och vi ser en tendens att man sänker hastigheten på motorvägarna och då är det inte längre en motorväg utan en landsväg, säger Erik Andersson.

Hoppas på förändring

Kommunen menar även att de borde informerats om ändringen under tiden som projektering och utbyggnad av Arninge station pågick. Kommunen har nu skickat in ett svar på remissen där de avstyrker Trafikverkets remissförslag.

– Vi hoppas att Trafikverket lyssnar på kommunen, men jag tror inte staten kommer lägga någon större vikt vid vad vi tycker, säger Erik Andersson.