Cirka 2000 av Sollentunahems lägenheter föreslås bli sålda. Men det är inte klart än vilka det är. Bolaget äger bland annat hyreshus i Edsberg. Foto: Stefan Källstigen

Vill sälja tusentals av Sollentunahems lägenheter

Sälj 2000 lägenheter från Sollentunahem och bygg 1500 nya. Det är förslaget från Moderaterna, Kristendemokraterna och Liberalerna som kan bli verklighet i november. Oppositionen är kritisk till planerna. – Jag har en oro för att vi kommer tappa kontrollen om vi släpper ifrån dem, säger Freddie Lundqvist (S), oppositionsråd.

  • Publicerad 17:33, 26 okt 2016

Sollentuna växer. De kommande tio åren är beräkningen att 15 000 fler kommer att bo i kommunen. Därför vill den politiska majoriteten att Sollentunahem ska bygga 1500 nya lägenheter.

Men för att finansiera bygget av dem och flera andra fastigheter, som skolor och omsorgsfastigheter, vill de sälja 2000 lägenheter. Det motsvarar cirka en tredjedel av alla hyreslägenheter som bolaget äger idag.

– Vi vill hitta aktörer som har ett seriöst intresse för att äga och förvalta hyresfastigheter. De ska vara med och ta ansvar, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande. Sollentuna kommun / Erja Lempinen

Framstår det inte som underligt att man säljer lägenheter för att bygga fler?

– Det som det handlar om är att vi vill genomföra det här förslaget för att kunna bygga de 1500 nya lägenheterna. Vi vill också ge Sollentunahem de ekonomiska musklerna för att kunna göra det, säger Henrik Thunes.

Vilka hyreshus eller områden som skulle kunna säljas finns det idag inget förslag på. Tanken är inte heller att hyreslägenheterna ska göras om till bostadsrätter.

Tanken är att de nya lägenheterna ska kunna börja byggas från nästa år och att alla ska stå klara till 2024. Förslaget på försäljningen ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till i november.

Freddie Lundqvist (S), oppositionsråd, är kritisk till planerna.

– Jag är orolig för att man ska hamna i en kvartalsekonomi, där man inte lyckas hitta en långsiktig ägare. Att det istället leder till högre hyror från ägare som vill ha ut pengarna som de köpte fastigheterna för, säger han.

– Jag har en oro för att vi kommer tappa kontrollen om vi släpper ifrån dem.

Freddie lundqvist (S), oppositionsråd. Foto: Erja Lempinen

Han välkomnar satsningen på nya lägenheter men säger att det inte borde behöva göras en försäljning för att lyckas med det.

Han menar också att då Sollentunahem tidigare har haft svårt att bygga lika många hyresrätter som sålts så finns risken att det kommunala bolaget blir för litet.

– Risken finns att bolaget blir för litet för att kunna förvalta lägenheterna bra och ligga i framkant. Det finns en smärtgräns och kompetens och erfarenhet riskerar att försvinna, säger Freddie Lundqvist.

Det håller inte Henrik Thunes med om.

– Sollentunahem äger över 90 procent av hyresrätterna i Sollentuna. Med vårt förslag så kommer de att fortsätta vara den största aktören i kommunen och fortsatt ha en stark ekonomisk ställning.

Mitt i har tidigare skrivit om när hyreslägenheter har sålts från Sollentunahem till privata fastighetsägare eller gjorts om till bostadsrätter. Då har svårigheten för det kommunala bostadsbolaget varit att bygga lika många nya hyresrätter som sålts.

Från 2006 till 2014 minskade antalet hyreslägenheter hos Sollentunahem med 1400 lägenheter.

Hur stor är risken för att Sollentunahem inte hinner bygga de nya lägenheterna?

– Jag ser ingen risk. I förslaget vi lägger fram finns det en tydlig tidsangivelse för när de nya lägenheterna ska byggas, säger Henrik Thunes.

Brottsoffer nekas ersättning på grund av sitt eget beteende

Nyheter Spottade på gärningsmannen En ung man utsattes för misshandel i Rotsunda i mars i fjol. Nu har mannen nekats ersättning från Brottsoffermyndigheten. Orsaken är att han spottade på gärningsmannen innan misshandeln.fredag 27/5 11:19