Vill rädda Råstasjön – ordnar manifestation i helgen

Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Men Naturskyddsföreningen och nätverket Rädda Råstasjön är oroliga för vad planerna kan innebära. Nu vädjar de till politikerna att tänka om.

  • Publicerad 16:30, 4 okt 2019

Syftet med den planerade dammen vid Råstasjön är att rena dagvatten innan det släpps ut i övergödda Brunnsviken.

Bild ur tjänsteutlåtande på placering av dammen.

Miljöförvaltningen menar att placeringen fungerar, bland annat eftersom lutningen är bra på platsen. Dessutom finns högre halter av markföroreningar längre österut i området.

Kritiserar planerna

Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön i Solna-Sundbyberg tycker att idén med en dagvattendamm är bra, men de är djupt kritiska till hur och var kommunen planerar att anlägga dammen.

– Vi vill att den placeras och på ett sätt så den inte påverkar den biologiska mångfalden negativt vid Råstasjön, säger Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg.

”Väldigt sårbart område”

Linda Bell förklarar att de är oroliga över hur det ska gå med arterna som bor i naturreservatet.

– Det är ett väldigt sårbart område. Råstasjön är en unik, urban miljö där vi har en mångfald av växter, insekter, fåglar, fladdermöss och groddjur, säger hon.

Oroas för fällning av träd

Linda Bell är också orolig över att sammanlagt tre träd kommer behöva fällas om den 1 100 kvadratmeter stora dammen nu blir verklighet.

– Vi kräver att de stora pilarna och lönnen på södra sidan sjön skyddas och att planerna på att bygga spångar på sjöns norra sida stoppas, säger hon.

Miljöförvaltningen framhåller dock att staden kommer plantera ut uppvuxna träd som ekologisk kompensation.

Men det nöjer sig inte Linda Bell med, eftersom de befintliga träden är värdträd för bland annat insekter och fåglar. 

Ordnar manifestation

I helgen ordnar Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön en manifestation för att markera mot stadens planer.

De vill att Solna stad ska vara mer försiktiga vid stora beslut som påverkar den biologiska mångfalden i området och efterlyser i stället ett nytt helhetsöversyn i naturreservatet.

Manifestationen hålls vid odlingslådorna närmast Sjövägen 2 på lördag mellan klockan 14-15.