Snilleblixt? Björn Greitz tänker sig en tillbyggnad på Rådhusets baksida där bibblan kan husera. Det blir i sådana fall inte första gången rådhuset byggs om.

Vill bygga om rådhuset till bibliotek

Rådhuset passar bättre som bibliotek än Swedbanks gamla lokaler. Det tycker arkitekten Björn Greitz som skissat på ett förslag. Men idén har redan fått mothugg.

  • Publicerad 15:20, 2 feb 2021

Det som händer är att man blir av med två jättefula brandtrappor.

Nu har Vaxholmsborna fått något nytt att kivas om: den framtida biblioteksflytten. Kommunstyrelsens förslag var att flytta bibblan till Swedbanks gamla lokaler vid Söderhamnsplan, något som skulle ge bibblan både större lokaler och en mer framskjuten position.

Men före jul återremitterades ärendet av moderaterna.

Nu finns ett motförslag: Att i stället bygga till Rådhuset på baksidan och göra tillbyggnaden till bibliotek.

Underutnyttjat. Genom att flytta in bibblan i Rådhuset kommer fler använda det gamla huset menar arkitekt Björn Greitz. Foto: Mikael Andersson

– Förslaget har jag gjort helt ideellt, som privatperson, säger arkitekten Björn Greitz.

Han är partilös 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och har skissat på hur en tillbyggnad till den gamla 1800-talsbyggnaden skulle kunna se ut.

– Det var Per-Eric Grön i Moderaterna som ringde upp mig och frågade ”skulle man inte kunna göra ett bibliotek i rådhuset”?

Finns det majoritet för det här förslaget?

– Jag vet inte. Men vi vill ha en fristående expertbedömning av det så att man kan ställa de två förslagen mot varann.

Förslaget. Bibbla i tillbyggnaden och plats för personal, turistbyrå och utställningar i den gamla delen.

Björn Greitz räknar med att Moderaterna, de avhoppade waxholmspartisterna i fullmäktige, och kanske fler partier kan tänka sig att stötta idén, exempelvis KD och SD.

På sociala medier har Waxholmspartiet däremot sågat förslaget under parollen "bevara Vaxholms kulturbyggnader intakta". Bland annat skriver partiet att planen innebär en oönskad förtätning av staden och går emot den ”historiska ursprungstanken”.

Men om Björn Greitz förslag skulle bli verklighet är det inte första gången rådhuset byggs om. På 1800-talet hade rådhuset bara två våningar – den tredje våningen byggdes i mitten av 1920-talet då byggnaden även gjordes längre. Även sedan dess har huset byggts om, men inte så genomgripande.

Björn Greitz tycker att hans förslag förändrar byggnaden ganska lite eftersom det sker i form av en tillbyggnad på baksidan.

– Det som händer är att man blir av med två jättefula brandtrappor.

Kulturhus. I Rådhuset finns gott om konst och utsmyckningar. Foto: Mikael Andersson

Behov av större lokaler

Kommunstyrelsens förslag är att flytta Vaxholms stadsbibliotek och turistbyrån till Swedbanks och delar av Postnords lokaler vid Söderhamnsplan.

Före jul återremitterade ärendet av fullmäktige eftersom Moderaterna ansåg att det ännu saknas en helhetsbild av vad flytten tll Swedbank kostar.

Med Swedbanks lokaler skulle bibblan få cirka 600 kvadratmeter jämfört med nuvarande 440.

Om Rådhuset i stället byggs ut skulle bibblan få cirka 500 kvadratmeter.

Biblioteket har legat i nuvarande lokaler på Hamngatan 19 sedan år 1972.

Visa merVisa mindre